Ders Adı Teknik Resim-I
Ders Kodu MRK-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 4-Yunus Emre DELİKANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Teknik resim tasarımcının çizgilerle ifade edilen bir anlaşma dili olduğundan, çizimlerde amacı tereddüte düşürecek çizgi, ölçü, tolerans vs. eksik olmamalı.. 2 Tasarımcı parçanın imalinde üretim kademelerine ait teknolojik bilgileri bilmeli 3. Dersin daha kolay anlaşılabilir olması için örnekler birbirini tamamlayıcı şekilde verilmeli 4. Her hafta verilen föyler de görülen hatalar ertesi hafta öğrenciye gösterilmeli. 5. Kesit alma, tam yarım kısmi kesit örnekleri 6. Ölçülendirme, ölçü çizgisi, ölçü rakamları, sembollerin anlamı ve toleranslar 7. Açınımlar, ara kesitler, örnek uygulamaları. 8. Standart makine elamanları(civata, kama, pim, perno) çizimleri.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Teknik resim tasarımcının ifade etmek istediği makine parçasının gerçekleştirilmesini sağlamak için parçanın uygun görünüş, kesit alma, ölçülendirme, yüzey işlemleri, toleranslar vs. öğretmek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Teknik resim tasarımcının çizgilerle ifade edilen bir anlaşma dili olduğundan, çizimlerde amacı tereddüte düşürecek çizgi, ölçü, tolerans vs. eksik olmamalı.. 2. Tasarımcı parçanın imalinde üretim kademelerine ait teknolojik bilgileri bilmeli. 3. Dersin daha kolay anlaşılabilir olması için örnekler birbirini tamamlayıcı şekilde verilmeli
Dersin Amacı imalat parçalarını amaca uygun olarak tasarlanmasını sağlayan çizgilerden oluşan bir konuşma dilidir. Günümüzde Tasarımcının gelişen teknolojiye paralel olarak ortaya çıkan sorunları(teknik-imalat büroları arasındaki sorunları) teknik resim bilgisinin gelişmesi ile aşılmasını sağlar.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dersin yürütülme ilkeleri, teknik resimin önemi, çizim araç ve gereçlerinin kullanımı, standart yazı çalışması ve çizgi örnekleri.
2 Geometrik içizimler. Pergel ve cetvel kullanarak geometrik çizimler. İki daireye içten ve dıştan teğetler çizmek
3 Geometrik içizimler. Pergel ve cetvel kullanarak geometrik çizimler. İki daireye içten ve dıştan teğetler çizmek
4 Perspektif resim örneklerinden 3 görünüş çıkartmak
5 Kesit alma, tam yarım kısmi kesit örnekleri
6 Ölçülendirme, ölçü çizgisi, ölçü rakamları, sembollerin anlamı ve toleranslar
7 Açınımlar, ara kesitler, örnek uygulamaları.
8 Standart makine elamanları(civata, kama, pim, perno) çizimleri.
9 Standart makine elamanları(civata, kama, pim, perno) çizimleri.
10 Montaj uygulamaları I
11 Montaj uygulamaları II
12 Yatak rulman birleştirmeleri.
13 Demontaj uygulamaları.
14 Kayış, kasnak, dişli çark uygulaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 5
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 5
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 1
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 1
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 1
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 1
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 1
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 1
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 1
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 14 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 6 3 18
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Öztaş NİMET, Gediktaş MUSTAFA Teknik Resim, Çağlayan Basımevi, 1988 2-Özçilingir NAİL, Teknik Resim, İstanbul 2002
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 12
Sınavlar 1
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)