Ders Adı Malzeme Teknolojisi-I
Ders Kodu MRK-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 4-Yavuz GÜLEÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Malzemeleri sınıflandırabilme, 2. Malzemelerin atomik yapıları ve dizilişleri ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme 3. Demir ve demir dışı metallerin katılaşma-ergime davranışlarını yorumlayabilme 4. Demir ile karbonun yaptığı alaşımları tayin edebilme 5. Denge diyagramı üzerinde çelik ve dökme demir bölgelerini açıklayabilme 6. Çelik standartlarını tanıyabilme 7. Denge Diyagramları 8. Demir-Karbon Denge Diyagramı
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Malzemelerin sınıflandırılması, temel özellikleri, tasarım için en uygun malzemelerin seçilebilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Malzemeleri sınıflandırabilme 2. Malzemelerin atomik yapıları ve dizilişleri ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme 3. Demir ve demir dışı metallerin katılaşma-ergime davranışlarını yorumlayabilme
Dersin Amacı Endüstriyel alanda kullanilan malzemelerin çesitlerini taniyabilme, temel özelliklerini kavrayabilme, tasarim için en uygun malzemeleri seçebilme becerisini kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Malzeme tanımı ve Endüstriyel malzemelerin sınıflandırılması
2 Atomik bağ yapıları ve Bağ kuvvetleri
3 Atom ve Kristal Yapıları
4 Kristal Kusurları
5 Katılaşma, miller indisleri
6 Katı Eriyik ve Fazlar
7 Denge Diyagramları
8 Demir-Karbon Denge Diyagramı
9 Demir-Karbon Alaşımları
10 Çeliklere Uygulanan Isıl İşlemleri
11 Demir-Karbon Denge Diyagramı
12 Atomsal Yayınım
13 Malzeme Standartları
14 Demirdışı metal ve alaşımları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 5
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 5
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 5
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 5
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 5
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 5
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 5
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 5
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 5 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 111    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) T. NEJDET, "Malzeme Bilimine Giriş" , Arpaz Matbaacılık, 1983 2) M.Y. GÜRLEYİK, "Malzeme Bilgisi ve Muayenesi", KTÜ, 1988
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 1
Sınavlar 1
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)