Ders Adı Malzeme Teknolojisi-II
Ders Kodu MRK-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 3-Mehmet ÇABUK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Malzemelerin tahribatlı muayene yöntemlerini kavrayabilme. 2. Çekme deneyi 3. Yüzey muayene deneyleri. 4. Sıcak ve soğuk şekillendirme işlemlerini ve şekillendirme sonucu malzeme özelliklerinin nasıl değiştiğini açıklayabilme. 5. Kompozit malzemelerin genel özelliklerini kavrayabilme. 6. Metallere alternatif olarak kullanılan endüstriyel polimerik malzemeleri tayin edebilme. 7. Korozyon ve çareleri. 8. Korozyonun oluşumunu ve önleme yöntemlerini açıklayabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Malzemelerin mekanik özellikleri ve test yöntemleri. Kalıcı Şekillendirme Yöntemleri. Polimerik Malzemeler. Kompozit Malzemeler. Korozyon ve Korozyondan Korunma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Malzemelerin tahribatlı muayene yöntemlerini kavrayabilme. 2. Sıcak ve soğuk şekillendirme işlemlerini ve şekillendirme sonucu malzeme özelliklerinin nasıl değiştiğini açıklayabilme. 3. Metallerin iç yapılarını inceleme yöntemini tanıyabilme.
Dersin Amacı Malzemelerin tahribatlı deneylerini yapmak, malzeme şekillendirme yöntemlerini kavratmak, makro ve mikro yapı incelemelerini yaptırmak, polimer ve kompozitleri tanıyabilme, korozyonu ve korunma yöntemlerini tayin etmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Malzeme Muayenesine Genel Bakış
2 Tahribatlı ve Tahribatsız Deneylere Giriş
3 Sertlik ve Sertlik Ölçme Yöntemleri
4 Çekme Deneyi
5 Çekme Deney Hesapları
6 Basma Deneyi
7 Endüstriyel Kalıcı Şekil Verme Yöntemleri
8 Sürünme Deneyi
9 Darbe ve Kırılma Tokluğu
10 Devam / Ara sınav
11 Yorulma Deneyi, Kompozit malzemeler
12 Endüstriyel Kalıcı Şekil Verme Yöntemleri
13 Yüzey Muayene Deneyleri
14 Korozyon ve Çareleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 5
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 5
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 5
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 5
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 5
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 5
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 5
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 5
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 15 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)T. NEJDET, "Malzeme Bilimine Giriş", Arpaz Matbaacılık, 1983 2)M.Y. GÜRLEYİK, "Malzeme Bilgisi ve Muayenesi", KTÜ, 1988 3)Savaşkan, Temel, "Malzeme Bilgisi ve Muayenesi", Derya Yayınevi, 2000, Trabzon.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)