Ders Adı Cisimlerin Dayanımı
Ders Kodu MRK-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mekanikte kullanılan alan,uzunluk,basınç,kayma gerilmesi,ısı ve yük birimlerini söyler ve farklı birimler arasında dönüşüm için gerekli olan işlemleri açıklar Gerilmenin tarifini söyler ve çeşitli gerilme tiplerini,emniyet katsayısı ve gerilmesini açıklar Basit gerilme bağıntılarını yazar ve basit bir sistemde oluşacak gerilme çeşitlerini(normal,kesme,kayma ve taşıma gerilmesi) hesaplar Pascal kanunun temel prensipleri bilinir Eksenel yükleme, deformasyon,poisson oranı kavramlarını ve bunların hesap bağıntılarının elde edilişlerini açıklar HOOK kanuna uyan malzemelerde eksenel yük altında oluşan deformasyonlara ve ısı farkından kaynaklanan yüklerden oluşan deformasyonu hesaplar Ağırlık merkezi ve atalet momenti kavramlarını bilir Kirişlerde boyutlandırma ve tahkik hesaplarını bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mekanikte kullanılan alan,uzunluk,basınç,kayma gerilmesi,ısı ve yük birimlerini söyler ve farklı birimler arasında dönüşüm için gerekli olan işlemleri açıklar Mekanikte kullanılan alan,uzunluk,basınç,kayma gerilmesi,ısı ve yük birimlerini söyler ve farklı birimler arasında dönüşüm için gerekli olan işlemleri açıklar, Mekanikte kullanılan alan,uzunluk,basınç,kayma gerilmesi,ısı ve yük birimlerini söyler ve farklı birimler arasında dönüşüm için gerekli olan işlemleri açıklar, Mekanikte kullanılan alan,uzunluk,basınç,kayma gerilmesi,ısı ve yük, birimlerini söyler ve farklı birimler arasında dönüşüm için gerekli olan işlemleri açıklar, Mekanikte kullanılan alan,uzunluk,basınç,kayma gerilmesi,ısı ve yük birimlerini söyler ve farklı birimler arasında dönüşüm için gerekli olan işlemleri açıklar Mekanikte kullanılan alan,uzunluk,basınç,kayma gerilmesi,ısı ve yük birimlerini söyler ve farklı birimler arasında dönüşüm için gerekli olan işlemleri açıklar Mekanikte kullanılan alan,uzunluk,basınç,kayma gerilmesi,ısı ve yük birimlerini söyler ve farklı birimler arasında dönüşüm için gerekli olan işlemleri açıklar Mekanikte kullanılan alan,uzunluk,basınç,kayma gerilmesi,ısı ve yük birimlerini söyler ve farklı birimler arasında dönüşüm için gerekli olan işlemleri açıklar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İnşaat bölümünde kullanılan birim sistemlerini öğretmek Hooh kanunu ve malzeme davranışını öğrenmek Atalet momentlerini öğrenmek Basit kirişin boyutlandırmasını yapabilmek
Dersin Amacı İnşaat mühendisliği alan derslerine alt yapı oluşturmak amacıyla, birim sistemleri, gerilme kavramı, Hook kanunu, atalet momentleri ve basit kiriş tasarım hesaplarını öğretmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel bilgiler
2 Gerilme hesabı
3 Gerilme hesabı
4 Kesme Gerilmesi
5 Eksenel yük altında deformasyon
6 Atalet momenti ve ağırlık merkezi
7 Atalet momenti ve ağırlık merkezi
8 Atalet momenti ve ağırlık merkezi
9 Kesme Kuvveti Hesabı
10 Dikdörtgen kesitli basit kiriş tasarımı
11 Dikdörtgen kesitli basit kiriş tasarımı
12 Dikdörtgen kesitli basit kiriş tasarımı
13 Basit kirişlerde sehim ve dönme açılarının hesabı
14 Basit kirişlerde sehim ve dönme açılarının hesabı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 0
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 0
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 0
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 0
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 0
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1- Özbek Tekin, Mukavemet, Birsen Kitabevi, 1983, İstanbul, Türkiye, 2- Bilyap Sıracettin, Mukavemet problemleri, Nam matbaası, 1971,Ankara, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)