Ders Adı Fizik
Ders Kodu MRK-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Ölçme ve birim sistemlerini kavrar 2) Sayısal ve vektörel nicelikleri kavrar 3)Bir ve iki boyutta hareketi öğrenir 4) Newton Yasalarını öğrenir 5) Vektörü kavrar 6) Sürtünme ve sürtünme kuvvetlerini öğrenir 7) Dairesel hareketi ve dönme hareketini kavrar 8) İş ve enerji hakkında bilgi öğrenir 9) Katı cisimlerin dengesini öğrenir 10)Sıvı ve gazlar hakkında bilgi edinir 11) Donma ve kaynama noktalarını öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ölçme ve birim sistemleri, Sayısal ve vektörel nicelikler, Bir ve iki boyutta hareket, Newton Yasaları, Kütle, Ağırlık,Vektör, Sürtünme ve sürtünme kuvvetleri, Dairesel hareket,Dönme hareketi , İş ve enerji, Katı cisimlerin dengesi, Sıvı ve gazlar, Donma ve kaynama, Sıcaklık ve radyasyon.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Ölçme ve birim sistemlerini kavratmak 2) Sayısal ve vektörel nicelikleri kavratmak 3) Bir ve iki boyutta hareketi öğretmek 4) Newton Yasalarını öğretmek 5) Vektörü kavratmak 6) Sürtünme ve sürtünme kuvvetlerini öğretmek 7) Dairesel hareketi ve dönme hareketini kavratmak 8) İş ve enerji hakkında bilgieri öğretmek 9) Katı cisimlerin dengesini öğretmek 10) Sıvı ve gazlar hakkında bilgi edindirmek 11) Donma ve kaynama noktalarını öğretmek
Dersin Amacı Ölçme ve birim sistemleri, sayısal ve vektörel nicelikler,iş,enerji, hareket ,kuvvet ve maddelerin halleri konuları hakkında bilgi sahibi olmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ölçme ve birim sistemleri
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
2 Sayısal ve vektörel nicelikler-uygulama alanları
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
3 Vektörler,vektörlerde işlemler
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
4 Newton’un hareket yasaları
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
5 Kütle, Ağırlık,Sürtünme ve sürtünme kuvvetleri-1
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
6 Sürtünme ve sürtünme kuvvetleri-2
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
7 Dairesel hareket,Dönme hareketi,İş ve enerji
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
8 Katı cisimlerin dengesi,Sıvı ve gazlar
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
9 Donma ve kaynama,Sıcaklık ve radyasyon
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
10 Işık, Işığın hızı,ışık kaynakları, Işık prizma
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-2
11 Işığın absorbsiyonu, Kırınım, Girişim, Spektrumun kullanılması
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-2
12 İnterferıns, Polarizasyon, Renk diyagramı, Renklerin çoğaltılması
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-2
13 Mercekler,Optik sistemlerde sapan ışık.
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-2
14 Mercekler,Optik sistemlerde sapan ışık.
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-2
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 3
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 4
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 3
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 4
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 4
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 4
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 4
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 4
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 3
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 2
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 137    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Serway-Beichner FİZİK-1;Palme yayıncılık Ankara-2002
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)