Ders Adı Dökümcülük
Ders Kodu MRK-110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Kadir KARACAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Döküm tekniği esasları ile ilgili temel kavramları tanır. 2) Döküm tekniği esasları ile ilgili konuları uygulamalı öğrenir ve örnek uygulamaları yapar. 3)Döküm tekniği esasları ile ilgili temel bilgileri öğrenir ve uygular
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel tanımlar, dökümde temel işlem basamakları, döküm kabiliyeti, döküm metotları ve mukayesesi modeller, maçalar, kalıp malzemeleri ve kalıplama, ergitme ve döküm, katılaşma bitirme işlemleri ve dökümde kalite kontrol.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Döküm tekniği esasları ile ilgili temel kavramları tanıtmak 2) Döküm tekniği esasları ile ilgili konuları uygulamalı öğretmek ve örnek uygulamaları yaptırmak 3)Döküm tekniği esasları ile ilgili temel bilgileri öğretmek ve uygulatmak.
Dersin Amacı Döküm tekniğinin ve biliminin bazı temel kavramlarını anlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Döküm tekniği esasları ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler
2 Döküm tekniği esasları ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler
3 Temel tanımlar
4 Dökümde temel işlem basamakları
5 Döküm kabiliyeti
6 Döküm metotları
7 Dökümde modeller
8 Modeller
9 Kalıp malzemeleri ve kalıplama
10 Döküm uygulamaları
11 Ergitme ve döküm
12 Katılaşma
13 Dökümde bitirme işlemleri
14 Dökümde kalite kontrol
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 3
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 3
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 3
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 3
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 3
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 3
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 3
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 3
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 3
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 3
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. A.Aran, Metal Döküm Teknolojisi, 1993 İstanbul 2. A. Ersümer, Genel Döküm, 1972 İstanbul, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)