Ders Adı Teknik Resim-II
Ders Kodu MRK-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yunus Emre DELİKANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Toleransları ve yüzey kalitesini bilir. 2) Yapım resmi çizer 3) Düz dişli, helis dişli, sonsuz vida ve karşılık dişlisi, konik dişli hesabı yapar. 4) Düz dişli, helis dişli, sonsuz vida ve karşılık dişlisi, konik dişli yapım resimlerini çizer. 5)Montaj Resimleri çizer. 6) Büro çalışmalarını bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Toleranslar ve Yüzey Kalitesi, Yapım Resimleri, Dişli Çarklar, Montaj Resimleri, Büro Çalışmaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Toleransları ve yüzey kalitesini öğretmek. 2) Yapım resmi çizmeyi öğretmek. 3) Düz dişli, helis dişli, sonsuz vida ve karşılık dişlisi, konik dişli hesabı öğretmek. 4) Düz dişli, helis dişli, sonsuz vida ve karşılık dişlisi, konik dişli yapım resimlerini çizmeyi öğretmek. 5) Montaj Resimleri çizmeyi öğretmek. 6) Büro çalışmalarını öğretmek.
Dersin Amacı Türk Standartlarına ve Dünya Standartlarına uygun montaj ve imalat çizimlerini yapabilme ve arşivleyebilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Boyut ve şekil ile konum toleranslarının önemini kavrayabilme, standartlarını tanıyabilme ve yüzey kalitesini belirleyebilme.
2 İmalatta boyut toleransı, alıştırma kavram, alıştırma çeşitleri, alıştırma tablosunu oluşturma , alıştırma sistemleri, (normal delik sistemi, normal mil sitemi),. alıştırma çeşitleri (sıkı, geçişli, boşluklu alıştırma)
3 Verilen örnek uygulamalarda alıştırma sistemlerine göre tolerans, en küçük ölçüyü, en büyük ölçüyü ve alıştırma durumunun ve mil ve delik için uygulanması, işleme toleransları ile alıştırma toleransları
4 Yüzey işleme işaretleri, yüzey işlemenin tanımı önemi, yönleri ve sembolleri ve makine parçası üzerinde gösterilmesi, yüzey pürüzlülüğünü ve standartları, yüzey pürüzlülük kalitelerinin tayini.
5 Yüzey pürüzlülüğü sembollerini, standartlara uygun olarak makine resimleri üzerinde gösterilmesi, çeşitli, örneklerde farklı pürüzlülük değerlerinin uygulanması
6 Grup montaj resmi, ana montaj resimlerinin çizilmesi,
7 Montaj resimleri, Montaj numaralarını, montaj sırasının ve antetin düzenlenmesi, Sızdırmazlık elemanlarının gösterimi, çeşitleri, seçimi, yerine yerleştirilmesi, örnek uygulamalar ve ödev
8 Yapım resimlerinin çizimi, yapım resmi için yeterli görünüşün tespiti, gerekli kesitlerin alınması, uygun ölçülendirmenin yapılması, tolerans ve yüzey pürüzlülüğünün uygulanması, antetin düzenlenmesi, malzemeleri tespitinin yapılması
9 Montaj ve yapım resmi uygulamaları
10 Montaj ve yapım resmi uygulamaları
11 Dişler ve Profillerinin Çizimi
12 Dişli Çarkların Resimlerinin Çizilmesi
13 Helisel Dişli Çarklar, Kremayer-dişli mekanizmaları, mandal-dişli mekanizmaları, Konik Dişli Çarklar
14 Resim bürolarını düzenleyebilme, orijinal resimleri çoğaltabilme, ozalit kopyalama ve arşivleyebilme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 5
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 5
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 5
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 5
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 5
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 5
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 5
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 5
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 14 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 2 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Türkdemir,K., ‘ Teknik Resim I’, PAÜ Yayınları, Denizli, Türkiye. 2.Türkdemir,K., ‘ Teknik Resim II’, PAÜ Yayınları, Denizli, Türkiye. 3. Türkdemir,K., ‘ Uygulama Yaprakları’, PAÜ Yayınları, Denizli, Türkiye. 4.Türkdemir,K., ‘ Standart Makine Elemanları’, PAÜ Yayınları, Denizli, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)