Ders Adı Bilgisayar Destekli Üretim
Ders Kodu MRK-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 4-Abdullah ALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. CAE (Bilgisayar Destekli Mühendislik), CAP (Bilgisayar Destekli İmalat Planı), CAPP (Bilgisayar Destekli Süreç Planlama), CAPC (Bilgisayar Destekli Üretim Planlama ve Kontrol) temel işlevlerini tanımlar. 2. MIS (Bilgisayar Destekli Enformasyon Sistemleri), MRP(Üretim Kaynakları Planlaması), JIT (Tam Zamanında? Üretim) temel işlevlerini tanımlar. 3. CNC (Bilgisayar Destekli Sayısal Denetim) takım tezgahlarını sınıflandırır ve temel işlevlerini tanımlar, CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım), CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım) paket programlarının temel işlevlerini tanımlar 4. CAD/CAM (Bilgisayar Destekli Üretim) paket programlarının temel işlevlerini tanımlar 5. DNC (Doğrudan Sayısal Kontrol), CIM (Bilgisayarlı Tümleşik Üretim), FMS 6. CAQ (Bilgisayar Destekli Kalite Güvenliği), CAMP (Bilgisayar Destekli Bakım Planlama), CAH (Bilgisayar Destekli Depolama ve Taşıma) ) paket programlarının temel işlevlerini tanımlar. 7. Endüstriyel robotların temel yapısını ve programlama özelliklerini kavrar 8. Kaynak, Montaj işlerinde kullanılan robotların temel işlevlerini tanımlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilgisayarlı Tümleşik Üretim Sistemleri,Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri,Bilgisayar Destekli Üretime Destek Sistemleri,Endüstriyel Robotlar, CAD/CAM Sisteminin İncelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Üretime hazırlık için, bilgisayarlı tümleşik üretim destek sistemlerinin çeşitlerini ve temel işlevlerini tanımlayabilme 2. Direkt olarak kullanılan, bilgisayar destekli üretim sistemlerinin çeşitlerinin temel işlevlerini tanımlayabilme. 3. Üretime yardımcı bilgisayar destekli üretime destek sistemlerinin çeşitlerini ve temel işlevlerini tanımlayabilme. 4. Endüstride üretimde kullanılan robotların çeşitlerinin temel işlevlerini tanımlayabilme. 5. CAD/CAM paket programında uygulama yapabilme
Dersin Amacı Makine endüstrisinde bilgisayarlı tümleşik üretim sitemlerinin çeşitlerini ve temel işlevlerini tanımlayabilme
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bilgisayar Destekli Mühendislik, İmalat Planının Temel işlevleri ve Bilgisayar Destekli Enformasyon Sistemleri
2 Üretim kaynakları Planlaması, "tam zamanında” üretim ve yeni gelişen bilgisayarlı tümleşik üretim sitemlerinin temel işlevlerini tanımlar
3 Bilgisayar Destekli Sayısal Denetim, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Üretim sistemlerinin tanımı ve temel işlevleri
4 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim, Doğrudan Sayısal Kontrol, Bilgisayarlı Tümleşik Üretim paket programlarının temel işlevleri
5 Esnek İmalat Sistemleri, Esnek Montaj Sistemleri, Bilgisayar Destekli Montaj paket programlarının temel işlevleri
6 Bilgisayar Destekli Kalite Güvenliği, Bilgisayar Destekli Bakım Planlama paket programlarının temel işlevleri
7 Bilgisayar Destekli Depolama ve Taşıma paket programının temel işlevleri
8 Bilgisayar Destekli Depolama ve Taşıma paket programının temel işlevleri
9 Endüstriyel robotların temel yapısını ve programlama özellikleri
10 Malzeme taşımacılığı, tezgah yükleme işlerinde kullanılan robotların temel işlevleri
11 İşleme operasyonları, kaynak, montaj, kalite kontrol ve püskürtme boyama işlerinde kullanılan robotların temel işlevleri
12 Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim programlarını kullanarak iş parçasının tasarımı
13 İş parçasının bilgisayar denetimli tezgahta işlenmesi
14 CAD-CAM paket programlar konusunda yeni programlar araştırma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 0
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 0
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 0
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 0
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 0
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 6 5 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Arslan H., CNC teknik., Milli Eğitim Baknlığı., İstanbul., 2004, Türkiye 2. Bağcı Ö., CNC teknik., Değişim Yayınları., İstanbul., 2004, Türkiye 3. Ünsaçar F., CNC tezgahlarının programlanması., Atlas Yayın Dağıtım İstanbul., 2003, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)