Ders Adı Makina Elemanları-I
Ders Kodu MRK-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yunus Emre DELİKANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Birim sistemlerini tanıma ve kullanabilme. 2. Çekme ve basma gerilmesini tanımlayabilme. 3. Makine elemanlarını sınıflandırabilme. 4. Makine elemanı için malzeme seçimi. 5. Lehim Bağları- yapıştırma bağları. 6. Kaynak bağları-perçin bağları. 7. Cıvata bağları- pimler ve pernolar. 8. Mil- göbek bağları.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tasarımda karşılaşacağı temel statik ve mukavemet bilgilerini kavrayabilme, makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırabilme, makine elemanlarının dayanımlarını hesaplayabilme ve uygun elemanı seçebilmektir. Makine sanayinde kullanılan elemanların mukavemet hesaplarını yapabilmektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Birim sistemlerini tanıma ve kullanabilme. 2. Çekme ve basma gerilmesini tanımlayabilme. 3. Makine elemanlarını sınıflandırabilme.
Dersin Amacı Tasarımda karşılaşacağı temel statik ve mukavemet bilgilerini kavrayabilme, makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırabilme, makine elemanlarının dayanımlarını hesaplayabilme ve uygun elemanı seçebilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Birim Sistemleri- Makine Tasarımında Genel Esaslar
2 Standartlar-Toleranslar ve Geçmeler
3 Makine Elemanlarının Mukavemet Hesapları
4 Makine Elemanı için Malzeme Seçimi
5 Lehim Bağları- Yapıştırma Bağları
6 Kaynak Bağları-Perçin Bağları
7 Cıvata Bağları- Pimler ve Pernolar
8 Mil- Göbek Bağları
9 Devam / Ara Sınav
10 Yaylar- Akslar- Miller
11 Triboloji(Sürtünme-Yağlar ve Yağlama)
12 Kaymalı Yataklar-Rulmanlar
13 Kavramalar- Kayış Kasnak Mekanizmaları
14 Dişli Çarklar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 5
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 5
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 5
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 5
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 5
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 5
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 5
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 5
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 145    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Bozacı, Atilla; Makine Elemanları Cilt1, Cilt2, Çağlayan Kitabevi, 2005, İstanbul 2) Bozacı, Atilla; Makine Elemanlarının Projelendirilmesi, Çağlayan Kitabevi, 2001, İstanbul 3) Akkurt, Mustafa; Makine Elemanları Cilt1, Cilt2, Birsen Yayınevi, 2005, İstanbul 4) Gediktaş, Mustafa; Makine Elemanları Problemleri, Çağlayan Kitabevi, 1999, İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)