Ders Adı Makina Elemanları-II
Ders Kodu MRK-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Makine elemanlarının kullanım yerleri ve hesapları hakkında bilgi sahibi olmak 2- Vidalı mekanizmaları tasarlayıp hesaplarını yapabilmek 3- Dişli çark mekanizmaları tasarlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mil tasarımı ve hesapları, Vidalı hareket elemanları tasarımı ve hesaplamaları, Kayış kasnak mekanizmaları, kam mekanizmaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 2. mil tasarlamak ve çizebilmek 3. Vidalı hareket iletme mekanizması tasarlamak 1.Mil ve aksları boyutlandırmak ve kontrol hesaplarını yapmak
Dersin Amacı Bu desrte; öğrenci hareket ileten makine elemanlarını boyutlandırmak, kontrol hesaplarını yapmak ve bu elemanları montaj resimlerine ekleme yeterliğiinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Mil ve aksları boyutlandırmak ve kontrol hesaplarını yapmak.
2 Mil tasarlamak ve çizmek.
3 Mil tasarlamak ve çizmek.
4 Vidalı hareket iletme mekanizması tasarlama.
5 Vidalı hareket iletme mekanizması tasarlama.
6 Düz ve V kayış kasnağı çizmek.
7 Düz ve V kayış kasnağı çizmek.
8 Kam çizmek.
9 Kavrama seçmek ve çizmek.
10 Kavrama seçmek ve çizmek.
11 Dişli çarkların kuvvet analizlerini yapmak.
12 Dişli çarkların kuvvet analizlerini yapmak.
13 Dişli çark imalat resimlerini çizmek.
14 Dişli çarkların kuvvet analizlerini yapmak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 4
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 4
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 3
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 0
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 1
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 0
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 2
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 0
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Bozacı, Atilla; Makine Elemanları Cilt1, Cilt2, Çağlayan Kitabevi, 2005, İstanbul 2) Bozacı, Atilla; Makine Elemanlarının Projelendirilmesi, Çağlayan Kitabevi, 2001, İstanbul 3) Akkurt, Mustafa; Makine Elemanları Cilt1, Cilt2, Birsen Yayınevi, 2005, İstanbul 4) Gediktaş, Mustafa; Makine Elemanları Problemleri, Çağlayan Kitabevi, 1999, İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)