Ders Adı Mekanizma Tekniği
Ders Kodu MRK-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Temel kavramları bilecektir. Mekanizma serbestlik derecesi ve dört çubuk mekanizması çizebilecektir. Mekanizma boyutlandırılması ve krank biyel mekanizması çizebilecektir. Temel mekanizmaların hareket diyagramlarını çizebilecektir. Temel mekanizmaları boyutlandıracaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mekanizmalara ilişkin temel kavramlar, çeşitli mekanizma örnekleri, mekanizma serbestlik derecesi, uzay serbestlik derecesi, mafsal serbestlik derecesii hareket analizi,mekanizma boyutlandırma kuralları, dört çubuk mekanizması hareket analizi,krank biyel mekanizması hareket analizi,grasshoff teoremi, krank-biyel mekanizmasında uzuvlar ve tam dönme şartı, mekanizmalarda kritik bağlama açısı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Mekanizma serbestlik derecesi ve dört çubuk mekanizması çizebilecektir 2. Mekanizma boyutlandırılması ve krank biyel mekanizması çizebilecektir 3. Temel mekanizmaların hareket diyagramlarını çizebilecektir 4. Temel mekanizmaları boyutlandıracaktır
Dersin Amacı Temel mekanizma tasarımları amaçlamaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Mekanizmalara ilişkin temel kavramlar.
2 Çeşitli mekanizma örnekleri.
3 Mekanizmanın serbestlik derecesi.
4 Uzay serbestlik derecesi.
5 Mafsal serbestlik derecesi.
6 Hareket analizi.
7 Mekanizma boyutlandırma kuralları.
8 Dört çubuk mekanizması hareket analizi.
9 Krank-biyel mekanizması hareket analizi.
10 Grashoff teoremi.
11 Krank-biyel mekanizmasında uzuvlar ve tam dönme şartı.
12 Krank-biyel mekanizmasında uzuvlar ve tam dönme şartı.
13 Mekanizmalarda kritik bağlama açısı.
14 Mekanizmalarda kritik bağlama açısı.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 2
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 1
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 0
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 0
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 0
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1- Mekanizma Tekniği / Makina Teorisi - 1, Prof.Dr. Eres SÖYLEMEZ,463sy,Seçkin Yayınları. 2- Mekanizma Tekniği, Prof. Dr. İbrahim Deniz AKÇALI.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)