Ders Adı Hacim Kalıp Tasarımı
Ders Kodu MRK-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Kadir KARACAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Saç metal kalıp tasarımını anlamak 2) Tasarım aşamalarını anlamak 3) Standart kalıp elemanlarını anlamak 4) Kesme kalıbı tasarımını yapmak 5) Bükme kalıbı tasarımını yapmak 6) Çekme kalıbı tasarımını yapmak 7) Sıvama kalıbı tasarımını yapmak 8) Hacim kalıplarının tasarımını kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Saç Metal Kalıp Tasarımına Giriş, Tasarım Konuları, Standart Kalıp Elemanları Tasarımı, Kesme kalıbı elemanları, Kesme kalıbı tasarımı, Bükme Kalıbı çeşitleri, Bükme Kalıbı Tasarımı, Çekme Kalıbı çeşitleri, Sıvama kalıbı tasarımı, Hacim Kalıp Tasarımına Giriş, Hacim Kalıbı çeşitleri, Plastik hacim Kalıbı Tasarımı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Saç metal kalıp tasarımını anlamak 2) Tasarım aşamalarını anlamak 3) Standart kalıp elemanlarını anlamak
Dersin Amacı Saç metal kalıplarının tasarımını öğrenmek, kesme kalibı, bükme kalıbı, çekme kalıbı, sıvama kalıbı tasarımını yapmak, hacim kalıplarını öğrenmek, plastik kalıbı tasarımını yapmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Saç Metal Kalıp Tasarımına Giriş
2 Tasarım Konuları
3 Standart Kalıp Elemanları Tasarımı
4 Kesme kalıbı elemanları
5 Kesme kalıbı tasarımı
6 Bükme Kalıbı çeşitleri
7 Bükme Kalıbı Tasarımı
8 Çekme Kalıbı çeşitleri
9 Çekme Kalıbı çeşitleri
10 Sıvama kalıbı tasarımı
11 Hacim Kalıp Tasarımına Giriş
12 Hacim Kalıbı Çeşitleri
13 Plastik Hacim Kalıbı Tasarımı
14 Genel Değerlendirme - Tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 5
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 5
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 5
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 5
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 5
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 5
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 5
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 156    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Saç Metal Kalıpçılığı, İbrahim UZUN, Yakup ERİŞKİN, MEB Yayınevi. (1997) 2) Hacim Kalıpçılığı, İbrahim UZUN, Yakup ERİŞKİN, MEB Yayınevi.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)