Ders Adı Bilgisayar Destekli Tasarım Pakat Program
Ders Kodu MRK-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Yunus Emre DELİKANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Laboratuarda çalışırken dikkat edilmesi gereken kuralları öğrenir. 2) CAD, CAM gibi temel kavramları açıklar. 3) Bilgisayara SOLİD programını kurar. 4) SOLİD programında daha önceden çizilmiş projeleri açar ve menülerden gerekli düzenlemeleri yapar. 5) Bilgisayarda SOLİD programını kullanarak iki boyutlu çizim yöntemlerini öğrenir. 6) Makine parçalarını çizim tekniklerine uygun olarak SOLİD programında çizer.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği SOLID programı. İş parçalarının 2 ve 3 boyutlu geometrileri. İş parçasının önden, üstten ve yandan görünüşü. Ölçülendirme. ASCII, DXF, VDA, IGES, CADL, DWG, STL, SAT gibi çevirici programlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Laboratuarda çalışırken dikkat edilmesi gereken kuralları öğretmek. 2) CAD, CAM gibi temel kavramları öğretmek. 3) Bilgisayara SOLİD programını kurmayı öğretmek. 4) SOLİD programında daha önceden çizilmiş projeleri açarak, menülerden gerekli düzenlemeleri yapmayı öğretmek. 5) Bilgisayarda SOLİD programını kullanarak iki boyutlu çizim yöntemlerini öğretmek. 6) Makine parçalarını çizim tekniklerine uygun olarak SOLİD programında çizmeyi öğretmek.
Dersin Amacı Makine sanayinde kullanılan bilgisayar destekli tasarım programlarını (Mastercam Draft/Design, Surf Cam, SOLİD, Edge Cam, Mechanical Desktop vb.) kullanarak bilgisayarla 2-3 boyutlu makine parçası çizimi ve tasarımı yapabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İş parçalarının 2 ve 3 boyutlu geometrilerini oluşturma.
2 İş parçasının önden, üstten ve yandan görünüşünü çizme.
3 2-3 boyutlu geometrileri (izometrik görünüş dahil) oluşturma
4 Ölçülendirmeyi yapma.
5 Dinamik olarak iş parçasını döndürme, kaydırma, büyütme ve küçültme işlemlerini yapma.
6 Kesit resimlerini çıkarma.
7 ASCII, DXF, VDA, IGES, CADL, DWG, STL, SAT gibi çevirici programları kullanma.
8 Tel kafes, yüzey (surface) ve parametrik katı (para solid tabanlı) modelleme tekniklerini çizimde uygulama
9 Tel kafes, yüzey (surface) ve parametrik katı (para solid tabanlı) modelleme tekniklerini çizimde uygulama
10 Nurbs eğrileri, yüzey ve katı modelleme teknikleri ile ileri düzey geometrileri oluşturma.
11 Yüzey uzatma, bükme, egme, kesme, değişken yuvarlatma radyüs oluşturma ve parametrik katı tasarım yapma.
12 İş parçasını bilgisayar destekli üretim yollarını oluşturmak için hazır hale getirme
13 Değişik geometrik yüzeylere sahip en az 5 iş parçasının, paket programı kullanarak iki boyutlu tasarımını yapma.
14 Değişik geometrik yüzeylere sahip en az 5 iş parçasının, paket programı kullanarak üç boyutlu tasarımını yapma.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 5
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 5
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 5
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 5
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 5
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 5
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 5
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 5
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 8 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 8 2 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 88    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Tüzel S., ‘Herkes İçin SolidWorks 2004 Parçalar ve Montajlar’ ISBN: 975-297-475-9, Alfa Yayınları, 2004, İstanbul, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)