Ders Adı Kaynak Teknolojisi
Ders Kodu MRK-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Yavuz GÜLEÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları tanıma 2) Kaynak teknikleri ile ilgili konuları uygulamalı öğrenir ve örnek kaynaklı birleştirmeleri yapar 3) Kaynak tekniği ile ilgili temel her şeyi bilir ve uygular
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler, Kaynak teknolojisi ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler, Kaynak ekipmanlarının çeşitleri ve özellikleri, Kaynağın tarifi, önemi, Kaynak yapma sırasında uyulması gereken İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ve ilgili standartlar, Kaynağın sınıflandırılması, diğer imal usulleri ile karşılaştırılması, Elle Elektrik Ark kaynağı ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler, Kaynak ekipmanları ile Örtülü Elektrod çeşitleri ve özellikleri, Kaynak yapma teknikleri ve yöntemleri, Kaynak kabiliyeti, Kaynak metalurjisi, Oksi-Gaz kaynağı çeşitleri ve özellikleri, Kaynağın tahribatlı kalite kontrolü ve kaynak hataları, Kaynağın tahribatsız kalite kontrolü ve kaynak hataları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları tanıtmak 2) Kaynak teknikleri ile ilgili konuları uygulamalı olarak öğretmek ve örnek kaynak birleştirmeleri yapmak 3) Kaynak tekniği ile ilgili temel bilgileri ve uygulamalarını açıklamak
Dersin Amacı Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kaynak teknolojisi ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler,
2 Kaynak teknolojisi ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler,
3 Kaynak ekipmanlarının çeşitleri ve özellikleri,
4 Kaynağın tarifi, önemi
5 Kaynak yapma sırasında uyulması gereken İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ve ilgili standartlar,
6 Kaynağın sınıflandırılması, diğer imal usulleri ile karşılaştırılmas
7 Elle Elektrik Ark kaynağı ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler,
8 Kaynak ekipmanları ile Örtülü Elektrod çeşitleri ve özellikleri,
9 Kaynak yapma teknikleri ve yöntemleri,
10 Kaynak kabiliyeti
11 Kaynak metalurjisi,
12 Oksi-Gaz kaynağı çeşitleri ve özellikleri,
13 Kaynağın tahribatlı kalite kontrolü ve kaynak hataları
14 Kaynağın tahribatsız kalite kontrolü ve kaynak hataları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 5
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 5
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 5
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 5
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 5
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 5
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 5
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 5
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. S. ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, İstanbul 1991, 222s.
Diğer Kaynaklar 1. S. ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, İstanbul 1991, 222s.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)