Ders Adı Çelik Konstrüksiyon
Ders Kodu MRK-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Ahmet PEHLİVAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini İnşaat Mühendisliği alanında uygulama becerisi. 2. Sistemi irdeleme ve sonuç olarak geliştirme becerisi. 3. Mühendislik problemlerini belirleme becerisi, etik sorumlulukları kavrama becerisi. 4. Mühendislik alanında geniş kapsamlı eğitime sahip olma becerisi. 5. Yaşam boyu öğrenme, kendi kendine öğrenme, güncel konularda bilgilendirme becerileri. 6. Mühendislik tekniklerini ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi. 7. Değişen koşullara uyum sağlama becerisi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Makine teknikerliği meslek dersi olup çelik konstrüksiyon makine projelendirme, imalat, makine esaslarını içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Bina kolonları, köprüler, vinç gövdeleri gibi yapıların çelik konstrüksiyon olarak yapılmaları gereğini kavrama, taşıyıcı sistemleri tasarlama ve çubuk kuvvetlerini hesaplama. 2. Taşıyıcı sistem elemanlarının civatalı bağlantı esasları ve bunların sembolik olarak ifade edilmesi gereğini kavrayabilme. 3. Bazı özellik arz eden sistem elemanlarının bağlanmasında perçinli birleştirme kullanılması gereğini kavrama ve birleştirme esaslarını yerine getirebilme. 4. Çelik konstrüksiyonlarında yaygın olarak kullanılan kaynaklı birleştirmelerin esaslarını kavrama, gerekli tasarım ve hesaplarını yapabilme.
Dersin Amacı Çelik konstrüksiyon tasarımı yapabilme bilgisi edindirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Çelik yapıların tarihçesi, kullanım alanları,üstün ve sakıncalı yönleri.
2 Malzeme olarak çelik ve çelik yapıların hesabına ilişkin bilgiler.
3 Çelik birleşimler ve birleşim araçları.
4 Çelik birleşimler ve birleşim araçları.
5 Çekme çubukları.
6 Çekme çubukları.
7 Yıliçi sınavı.
8 Yıliçi sınavı.
9 Basınç çubukları.
10 Basınç çubukları.
11 Kafes kirişler ve çelik çatı makasları.
12 Eğilmeye çalışan dolu gövdeli kirişler.
13 Eğilmeye çalışan dolu gövdeli kirişler.
14 Hadde profilinden eğilme çubuklarında eğik eğilme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 5
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 5
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 5
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 5
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 5
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 5
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 5
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 5
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 131    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Çelik Yapılar, Prof. Dr. Hilmi Deren Çelik Yapılar 1.Cilt, Prof. Dr. Cemal Eyyubov Çelik Yapılar Ders Notları, Dr. Yavuz Bilgen
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)