Ders Adı İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Ders Kodu MRK-221
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Yunus Emre DELİKANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İş güvenliği alanındaki temel tanımları bilir ve Türkiye?deki iş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistiklerini bilir. 2. Meslek hastalıklarının önemini ve çeşitlerini kavrar. 3. Ergonominin (İşçi ve işyeri yeri koşullarının )işçi sağlığına etkisini kavrar. 4. Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliğini ve önlem alınma yollarını bilir. 5. İş güvenliğinde koruyucuları (Makine ve Kişisel Koruyucular) bilir. Kullanılmasının gereğinin kavrar. 6. İlk yardımın önemini, ilkelerini, çeşitlerini bilir. 7. Yangın tehlikesine karşı bilinçlenir, korunmak için gereken tedbirleri alır. 8. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İş güvenliği alanındaki temel tanımlar. Türkiye?deki iş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistikleri, İŞ Güvenliğinde Uyulacak Genel Talimatlar ve Tavsiyeler, İlk yardım önemi, ilkeleri, çeşitleri, Koruyucu Malzemelerin Kullanılmasında Güvenlik Kuralları, Koruyucu Malzeme ile İlgili Yasal Durum, Makine Muhafazası ve Emniyet Parmaklıklarının Gereği ve Önemi, Hava Kompresörlerinde Oluşabilecek Tehlikeler, Gaz Tüplerinin Tehlikeleri, Patlayıcı ve Yanıcı Gazların Tehlikeleri, Güvenlik Amacıyla Renklerin Kullanımı, Elektriki Tehlikeler, Yangın Güvenliği, İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. İş güvenliği alanındaki temel tanımları öğretmek ve Türkiye?deki iş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistiklerini öğretmek. 2. Meslek hastalıklarının önemini ve çeşitlerini öğretmek. 3. Ergonominin (İşçi ve işyeri yeri koşullarının )işçi sağlığına etkisini öğretmek. 4. Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliğini ve önlem alınma yollarını öğretmek. 5. İş güvenliğinde koruyucuları (Makine ve Kişisel Koruyucular) öğretmek. Kullanılmasının gereğini kavratmak. 6. İlk yardımın önemini, ilkelerini, çeşitlerini öğretmek. 7. Yangın tehlikesine karşı bilinçlenir, korunmak için gereken tedbirleri öğretmek. 8. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri kavratmak.
Dersin Amacı Öğrencileri İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İş güvenliği alanındaki temel tanımlar. Türkiye’deki iş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistikleri.
2 İŞ Güvenliğinde Uyulacak Genel Talimatlar ve Tavsiyeler
3 İlk yardım önemi, ilkeleri, çeşitleri
4 Koruyucu Malzemelerin Kullanılmasında Güvenlik Kuralları
5 Koruyucu Malzeme ile İlgili Yasal Durum
6 Makine Muhafazası ve Emniyet Parmaklıklarının Gereği ve Önemi
7 Hava Kompresörlerinde Oluşabilecek Tehlikeler
8 Gaz Tüplerinin Tehlikeleri
9 Patlayıcı ve Yanıcı Gazların Tehlikeleri
10 Patlayıcı ve Yanıcı Gazların Tehlikeleri
11 Güvenlik Amacıyla Renklerin Kullanımı
12 Elektriksel Tehlikeler
13 Yangın Güvenliği
14 İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 4
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 3
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 2
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 3
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 4
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 4
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 3
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 3
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 81    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı SIEMENS Boyut Matbaacılık Mart\2004 2)Atölye İşlemleri Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)