Ders Adı Isıtma Sistemleri
Ders Kodu MRK-224
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Yavuz GÜLEÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Merkezi sıcak su ısıtma sistemlerinin yapısını kavramak 2) Bölgesel ısıtma sistemlerinin işleyişini kavramak 3) Merkezi ısıtma sistemleri elamanlarını tanımak, özelliklerini bilmek 4) Binadaki ısı transferini ve çatı merkezli ısıtma sistemlerini yapabilmek 5) Isı geçişi bağıntıları, ısı kaybı hesabı, borular, ısıtma malzemeleri ve pompa seçim hesaplarını yapabilmek 6) Yüksek binalarda (gökdelenlerde) kullanılan ısıtma sistemlerini kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Merkezi ısıtma sistemleri, bölgesel ısıtma sistemleri ısı kayıpları, sıcak sulu ısıtma sistemlerinde boru çapı hesabı, pompa hesabı, genleşme deposu, yüksek yapıların ısıtılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Binaların ısıtılmasında kullanılan Isıtma sistemlerinin yapısını, elemanlarını ve işleyişini kavramak. Isıtma sistemlerinin boyutlandırılmasında kullanılan temel hesaplarını yapabilmek.
Dersin Amacı Binaların ısıtılmasında kullanılan Isıtma sistemlerinin yapısını, elemanlarını ve işleyişini kavramak. Isıtma sistemlerinin boyutlandırılmasında kullanılan temel hesaplarını yapabilmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Isıtma sistemleri, Merkezi sıcak su ısıtma sistemlerinin şemaları
2 Isıtma sistemleri, Merkezi sıcak su ısıtma sistemlerinin şemaları
3 Bölgesel ve merkezi ısıtma sistemleri
4 Bölgesel ve merkezi ısıtma sistemleri
5 Merkezi ısıtma sistemleri elemanları (bileşenleri)
6 Merkezi ısıtma sistemleri elemanları (bileşenleri)
7 Çatı tabanlı ısıtma sistemleri, binadaki ısı geçişi
8 Çatı tabanlı ısıtma sistemleri, binadaki ısı geçişi
9 Çatı tabanlı ısıtma sistemleri, binadaki ısı geçişi
10 Isıl direnç hesaplama kuralları, ısı kayıplarının hesaplanması, borular ve diğer ısıtma sistemi elemanlarının boyutlandırılması
11 Isıl direnç hesaplama kuralları, ısı kayıplarının hesaplanması, borular ve diğer ısıtma sistemi elemanlarının boyutlandırılması
12 Kapalı ve açık genleşme depoları, pompa seçim hesabı, boru çapı hesabı
13 Yüksek binalarda (gökdelenlerde) kullanılan ısıtma sistemleri
14 Yüksek binalarda (gökdelenlerde) kullanılan ısıtma sistemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 5
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 5
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 5
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 5
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 5
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 5
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 5
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 5
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Teknik Esasları, MMO, İstanbul, 1989. [2] Isıtma Tesisatı, Isısan Çalışmaları No 265 [3] Kalorifer Tesisatı Hesabı, Prof.Dr.Hikmet Karakoç
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)