Ders Adı Kalite Güvencesi ve Standartlar
Ders Kodu MRK-235
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Ramazan KARANLIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Standardizasyonla ilgili temel bilgileri kavrar. 2. Kalite ve Kalite Kavramları ile ilgili bilgileri kavrar. 3. Kalite Güvencenin önemini kavrar ve içeriğini anlar. 4. Mesleki standartları kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği A. Standardizasyon B. Kalite Ve Kalite Kavramları C. Kalite Güvence D. Mesleki Standartlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Standardizasyonla ilgili temel bilgileri kavratmak. 2. Kalite ve Kalite Kavramları ile ilgili bilgileri kavratmak. 3. Kalite Güvencenin önemini kavratmak ve içeriğini öğretmek. 4. Mesleki standartları kavratmak.
Dersin Amacı 1. Standardizasyonun gereğini ve önemini kavrayabilme, 2. Kalite ve Kalite Kavramlarını açıklayabilme, 3. Kalite Güvencenin önemini kavrayabilme, 4. Mesleki Standartları açıklayabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Standardizasyonun gelişim süreci.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
2 Standardizasyon konusu, amaçları ve ilkeleri.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
3 Türkiye’de yapılan standart ve standardizasyon çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
4 Türk Standartları Enstitüsü ve görevleri.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
5 Ulusal ve uluslararası metroloji, kalibrasyon çalışmalarının ve kuruluşlarının tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
6 Kalite ve Kalite ile ilgili kavramlar.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
7 Kalite maliyetleri ve riskleri. kalite ve verimlilik arasındaki ilişki.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
8 Toplam kalite yönetiminin genel hatlarıyla tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
9 Toplam kalite yönetiminin genel hatlarıyla tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
10 Kalite yönetim ilkelerinin açıklanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
11 TS-EN-ISO 9000 : 2000 serisi standartlarının açıklanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
12 TS-EN-ISO 9001 : 2000 serisi standartlarının açıklanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
13 TS-EN-ISO 9004 : 2000 serisi standartlarının açıklanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
14 ISO 19011: standartlarının açıklanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma. 5
2 İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme. 5
3 Mekanik bir sistem tasarlama yeteneğine sahip olma. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilme ve bilgisayar destekli üretim bilgisine sahip olma. 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 5
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme. 5
7 Teknik problemleri belirleyebilme yeteneğine sahip olma, mühendislik problemleri için farklı çözüm seçenekleri bulabilme, çözüm alternatiflerini analiz edebilme. 5
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma. 5
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 5
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 5
11 Atatürk ilkeleri ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 2 10
Sunum 3 2 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. KÖLÜK N.,DİLSİZ İ.,KARTAL C.,Kalite Güvencesi ve Standartları,ISBN:975-288-495-4,Atlas Yayınevi,Ankara,Türkiye 2. TSE.Standartları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)