Ders Adı Optisyenlikte Paket Program Uygulamaları
Ders Kodu OPT-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Kurum ve özel reçete girişini yapar. 2) Reçete hesapları ve reçete toplu dökümlerini alır. 3) Hastadan alınacak tutarın kurumdan alınacak fatura bedelinin otomatik hesaplanmasını yapar. 4) Hastanın çerçeve alma hakkının olup olmadığının kontrol eder. 5) Cam, çerçeve ve diğer ürünlerin stok takibini yapar. 6) İstenilen tarihlerde kasa raporunun almasını bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Optik program kullanarak hastanın hakkının olup olmadığına bakabilme ve fatura bedellerini otomatik olarak hesaplatabilme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Kurum ve Özel Reçete Girişini yaptırmak. 2) Reçete Hesapları ve Reçete Toplu Dökümlerini öğretmek. 3) Hastadan Alınacak Tutarın Kurumdan Alınacak Fatura Bedelinin Otomatik Hesaplanması öğretmek. 4) Hastanın çerçeve alma hakkının olup olmadığının kontrolünü yaptırmak.
Dersin Amacı Optik program kullanarak hastanın hakkının olup olmadığına bakabilme ve fatura bedellerini otomatik olarak hesaplatabilmeyi amaçlar.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kurum ve Özel Reçete Girişi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitapları
2 Reçete Hesapları ve Reçete Toplu Dökümleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitapları
3 Reçete Girişi Sırasında Transpoze İşleminin Otomatik Olarak Yapılması
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitapları
4 Reçete Girişi Sırasında Transpoze İşleminin Otomatik olarak yapılması
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitapları
5 Hastadan Alınacak Tutarın Kurumdan Alınacak Fatura Bedelinin Otomatik Hesaplanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitapları
6 Kurumlara ve Şahıslara Fatura Kesilmesi İşlemleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitapları
7 Kurumlara ve Şahıslara Fatura Kesilmesi İşlemleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitapları
8 Hasta ile Yapılan Tüm İşlerin( Cam,çerçeve, ödeme veresiye vs..) Takibi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitapları
9 Hastanın Çerçeve Alma Hakkının Olup Olmadığının Kontrolü
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitapları
10 Cam, Çerçeve ve Diğer Ürünlerin Stok Takibi.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitapları
11 Otomatik Sipariş hazırlama.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitapları
12 Depolama Gelen İrsaliye ve Faturaların Takibi, Çek Senet, Nakit Kredi İşlemlerinin Takibi. Döviz Kurlarına Göre Hesaplama Yapabilme.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitapları
13 Yetki Sınırları ile Ekranda İstemediğimiz Bölümlerin Gösterilmemesi. İstenilen Tarihlerde Kasa Raporunun Alınabilmesi.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitapları
14 Erişim Yetki Şifrenizi Söylemeniz Şartı ile İşyerinize Gelmeden, Bilgisayarınızda Oluşabilecek sistem Sorunlarının (virüs gibi) Gecikmeden Giderme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 0
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 0
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 0
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 0
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 0
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 0
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 81    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Optisyenlik Paket Program Uygulamaları Ders Notu, Ali Ekrem AKDAĞ
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)