Ders Adı Halk Sağlığı
Ders Kodu OPT-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Tıbbin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. 2-Temel sağlık hizmetlerini öğrenir. 3-Bağışıklama ve bağışıklamanın önemini kavrar. 4-Genel beslenme hakkında bilgi sahibi olur. 5-Kişisel hijyen kurallarını öğrenir. 6-İşçi ve işyeri sağlığı hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel Sağlık Hizmetleri, Sağlık insan gücü, Türkiye'de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklama hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık Eğitimi, İşçi ve İşyeri sağlığı, Tıp ahlakı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Tıbbin tarihsel gelişimi hakkında bilgi kazandırmak. 2)Temel sağlık hizmetlerini öğretmek. 3)Bağışıklama ve bağışıklamanın önemini kavratmak. 4)Genel beslenme hakkında bilgi kazandırmak. 5)Kişisel hijyen kurallarını öğretmek. 6)İşçi ve işyeri sağlığı hakkında bilgi kazandırmak.
Dersin Amacı Temel halk sağlığı kurallarını kavratmak ve davranış biçimi haline getirtmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tıbbın tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
2 Temel sağlık hizmetleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
3 Bağışıklama hizmetleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
4 Temel /genel beslenme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
5 İş ve işyeri sağlığı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
6 Kişisel hijyen ve bakım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
7 Çevre sağlığı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
8 Sağlık eğitimi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
9 Göz Sağlığı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
10 Diş sağlığı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
11 Tıp ahlakı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
12 Türkiye’de önemli sağlık sorunları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
13 Yaşlılık ve sağlık
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
14 Meslek hastalıkları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 0
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 0
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 0
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 0
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 0
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 0
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 111    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Güler Çağatay, Bertan Münnever, Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Tıp Kıtapevi 2) Yumuturuğ, Sevim, Halk Sağlığı Ders kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi 3) Bertam M, Güler Ç (1997) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, 2. Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)