Ders Adı Halkla İlişkiler
Ders Kodu OPT-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Halkla ilişkilerin tekniğini ve işlevlerini öğrenir. 2)Meslek ilkelerinin kavrar. 3) Mesleki kuruluşlarının yapısını ve işleyişini öğrenir. 4) Halkla ilişkileri bütün yönleri ile kavrar. 5) Sağlıklı iletişim kurar 6) Pazarlama yöntemlerini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Meslektaş ilişkileri, Mesleki kuruluş ve kurum ilişkileri, Tüketici İlişkileri, İletişim.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Halkla ilişkilerin tekniğini ve işlevlerini öğretmek. 2)Meslek ilkelerinin kavratmak. 3) Mesleki kuruluşlarının yapısını ve işleyişini öğretmek. 4) Halkla ilişkileri bütün yönleri ile kavratmak. 5) Sağlıklı iletişim kurdurmak. 6) Pazarlama yöntemlerini öğretmek.
Dersin Amacı Mesleki ilişkileri ve kurum ilişkileri ile ilgili yeterli bilgi ve becerilerileri kavratmak, meslek ahlakını davranış haline getirmek, insan ilişkilerini geliştirmek,pazarlama , reklam ve iletişimin önemini kavratmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Halkla İlişkiler ve Tanımı, Kapsamı,önemi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
2 Halkla İlişkilerin Tekniği
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
3 Halkla İlişkilerin İşlevleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
4 Meslek İlkeleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
5 Mesleki Kuruluş ve Kurum İlişkileri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
6 Halkla İlişkiler ve Toplumsal Sorumluluklar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
7 Halkla İlişkilerde Kalite Yönetimi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
8 Pazarlama kavramları,kurumları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
9 Reklam ve Özellikleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
10 Halkla İlişkilerde kullanılan araçlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
11 Halkla İlişkilerde kullanılan araçlar
12 Halkla İlişkilerde Meslek Ahlakı
13 Halkla İlişkilerde Müşteri İlişkileri
14 İletişimin Önemi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 0
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 0
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 0
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 0
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 0
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 0
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Zafer Cirhinlioğlu, Sağlık Sosyolojisi, Ankara, 2001.
Diğer Kaynaklar 1. SOLAKOĞLU,Gönül BUDAK– BUDAK,Gülay, “Halkla İlişkiler”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1992), 2. TORTOP,Nuri, “Halkla İlişkiler”, (Yargı Kitapevi, Ankara, Eylül-1998, I. Basım), s. 73. 3. Prof. Dr. Sabuncuoğlu, Zeyyat, “Halkla İlişkiler”, (III. Baskı, Bursa, 1996), 4. ÇAMDERELİ ,Mete, “Halkla İlişkiler”, (Çizgi Kitapevi, I. Baskı, Ankara, 2000), 5. Prof. Dr. ASNA,M. Aleaddin, “Halkla İlişkiler”, (S.B.F. Basın ve Yayın Yüksek Okulu, Sevinç Matbaası, Ankara, 1969),
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)