Ders Adı Muhasebe
Ders Kodu OPT-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Öğrenci muhasebe kavramı hakkında bilgi sahibi olur. 2)Öğrenci, bilanço ve hesap kavramları hakkında bilgi sahibi olur. 3)Öğrenci muhasebe sürecinde yapılması gerekenleri kavrar. 4)Öğrenci, aktif ve pasif hesapları kavrar. 5)Öğrenci, gelir tablosu hesaplarını kavrar. 6)Öğrenci, maliyet hesaplarının işleyişini 7-A, 7-B seçeneğine göre kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Genel Muhasebe, Uygulama için bilanço, Yatırım, Mülk satın alma ve kiralama, Vergiler, Sigorta, Ortaklık, Şirket mukavele, Stok, Banka işlemleri, Uygulama, Fiyat belirleme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Muhasebe kavramı hakkında bilgilendirmek. 2) Bilanço ve hesap kavramları hakkında bilgilendirmek. 3)Muhasebe sürecinde yapılması gerekenleri kavratmak. 4) Aktif ve pasif hesapları kavratmak. 5)Gelir tablosu hesaplarını kavratmak. 6) Maliyet hesaplarının işleyişini 7-A, 7-B seçeneğine göre kavratmak.
Dersin Amacı Tekdüzen muhasebe sistemi çerçevesinde muhasebe uygulamalarının incelenmesi ve bu konuda muhasebe uygulamalarını yönlendiren muhasebenin temel kavramlarının, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin tanıtılması tekdüzen hesap planının ve işleyişinin örneklerle ele alınmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
2 Muhasebenin temel kavramları
  Ön Hazırlık: Related resource books
3 Hesap kavramı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
4 Hesap planı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
5 Hesapların kodlanması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
6 Bilanço ve bilanço hesaplarının işleyiş kuralları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
7 Muhasebe süreci
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
8 Yevmiye defteri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
9 Büyük deftere kayıt
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
10 Mizan
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
11 Gelir tablosu hesapları ve hazırlanması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
12 Amortisman, normal amortisman yöntemi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
13 Maliyet hesaplarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
14 Maliyet hesaplarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 0
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 0
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 0
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 0
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 0
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 0
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar KALENDEROĞLU MAHMUT,MUHASEBE,SEÇKİN YAYINEVİ,İSTANBUL UYSAL TOLGA, ŞENLİK MEHMET,GENEL MUHASEBE,SEÇKİN YAYINCILIK,İSTANBUL,2009
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)