Ders Adı İşletme Yönetimi Pazarlama
Ders Kodu OPT-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İşletmelerin kuruluşlarını ve türlerini öğrenir. 2) İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgileri öğrenir. 3) İşletmenin finansmanını sağlamayı ve yönetmeyi öğrenir. 4) Pazarlama teknikleri ile ilgili temel prensipleri öğrenir. 5) Zaman ve kriz yönetimini öğrenir. 6)Çatışma ve Stres yönetimini öğrenir. 7) İşletmelerin hukuksal yapısını ve çevresini öğrenir. 8) İşletme yönetimi ve pazarlama ile ilgili gelişmeleri takip etme, araştırma ve uygulama becerileri kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşletme Yönetimi İle İlgili Temel Kavramlar, İşletme Tipleri, Yönetsel prosedürler, İşletmenin açılması, Yönetim Fonksiyonları,Üretim,, Reklam ve Pazarlama, Pazarlama Teknikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İşletmelerin kuruluşlarını ve türlerini öğretmek. 2İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgileri öğretmek.kuruluşlarını ve türlerini öğretmek. 3) İşletmenin finansmanını sağlamayı ve yönetmeyi öğretmek. 4) Pazarlama teknikleri ile ilgili temel prensipleri öğretmek. 5) Zaman ve kriz yönetimini öğretmek. 6) Çatışma ve Stres yönetimini öğretmek. 7) İşletmelerin hukuksal yapısını ve çevresini öğretmek. 8) İşletme yönetimi ve pazarlama ile ilgili gelişmeleri takip etme, araştırma ve uygulama becerileri kazandırmak.
Dersin Amacı İşletmelerin kuruluşu, yönetimi, finansmanı ve pazarlama teknikleri ile ilgili temel prensipleri kazandırmak, çağdaş yaklaşımları öğretmek ,yönetme ve sorun çözme yeteneklerini kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İşletme, İşletme Yönetimi İle İlgili Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar
2 İşletme Türleri
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar
3 İşletmelerin Kuruluşu
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar
4 İşletme Sistemi ve Çevresi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar
5 Yönetim ve Yönetimin Tarihsel Gelişimi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar
6 Yönetim Fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar
7 Üretim Yönetimi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar
8 Pazarlama tanımı, kavramlar ,Modern pazarlama anlayışı,pazarlama fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar
9 Pazarlama Yönetimi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar
10 İnsan Kaynakları Yönetimi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar
11 Zaman ve Kriz Yönetimi ,Çatışma ve Stres Yönetimi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar
12 Finans Yönetimi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar
13 İşletmelerin Hukuksal Yapısı ve Çevresi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar
14 İşletme Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 0
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 0
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 0
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 0
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 0
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 0
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1- Tengilimoğlu ,Dilaver - Atilla ,E. Asuman - Bektaş Meral” Profesyonel Yöneticinin Yöntem ve Kavramları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009 2-Genç ,Ruhet “Şirketlerin Kuruluşu ve İşleyiş Rehberi “Seçkin Yayıncılık , 2009 3- Kumkale, Rüknettin” Holding - Anonim – Limited” Seçkin Yayıncılık , 2008 4- Dinçer ,Ömer, Fidan,Yahya “İşletme Yönetimine Giriş”, Beta Yayınları, 1996
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)