Ders Adı Ticari Bilgi ve Belgeler
Ders Kodu OPT-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Öğrenci, işletmelerin Vergi Dairesi ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavrar. 2) Öğrenci, işletmelerin Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavrar. 3)Öğrenci, işletmelerin Bankalar ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavrar. 4) Öğrenci, işletmelerin Ticaret Sanayi Odaları ve Belediyelerle olan ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Muhasebe ve Mali Tablolar, Muhasebede Hesaplar ve İşleyişi, Muhasebe Defterleri ve Kayıt Düzeni, Ticari Belgeler, Vergiler ve Beyannameler, Sosyal Sigortalar ve Bildirgeler, Bankalar ve İlişkiler ve Belgeler, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Belediyelerle İlişkiler ve Belgeler, Basit Faiz ve İskonto Hesaplamaları, Bileşik Faiz-Bileşik İskonto ve Anülite Hesaplamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İşletmelerin Vergi Dairesi ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavratmak. 2) İşletmelerin Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavratmak. 3) işletmelerin Bankalar ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavratmak. 4) İşletmelerin Ticaret Sanayi Odaları ve Belediyelerle olan ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavratmak.
Dersin Amacı İşletmelerin bürolarında çalışanlarca bilinmesi gereken ticari bilgiler konusunu incelemek ve uygulama ile ilişki kurarak ekte çeşitli vergi beyannameleri sosyal sigorta bildirgelerini incelemek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İşletme bilgileri ve işletme bildirimleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
2 Vergi ve temel kavramlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
3 Vergi mükelleflerinin ödevleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
4 Beyannameler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
5 Sosyal sigortalar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
6 Sosyal sigorta kolları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
7 Sosyal sigortalarda belgeler ve yaptırımlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
8 Bankalar ile ilişkiler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
9 Belediyeler ile ilişkiler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
10 Ticaret ve Sanayi Odaları ile ilişkiler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
11 Basit faiz ve iskonto hesaplamaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
12 Basit faiz ve iskonto hesaplamaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
13 Bileşik faiz bileşik iskonto
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
14 Bileşik faiz bileşik iskonto
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 0
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 0
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 0
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 0
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 0
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 0
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Yrd. Doç Dr. YILDIZ Gülsevil, Genel Muhasebe, 1,2, Detay Yayıncılık, İstanbul. ACAR D. Ve TETİK N., Genel Muhasebe, ISBN975-94227-002000, Isparta, Türkiye. BEKTÖRE S., SÖZBİLİR H. Ve BANAR K.,Muhasebe İlkeleri ve Uygulaması, Birlik Ofset Yayıncılık, 1993, Eskişehir, Türkiye. PARLAKKAYA Raif, Ticaret ve Muhasebe Bilgileri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003 Öktem Recep, Ticari Bilgi ve Belgeler, Türkmen Kitapevi, İSTANBUL, 2004
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)