Ders Adı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ders Kodu OPT-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İş hukukunun temel niteliklerini ve kavramlarını kavrar. 2- Bireysel ve toplu iş hukukundan doğan hakları ve işleyişini kavrar. 3- Sosyal Güvenlik Hukukunu ,Güvenlik kurumlarını ve işleyişlerini kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İş Hukukunun Genel Tanımı, Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- İş hukukunun temel niteliklerini ve kavramlarını kavratmak 2- Bireysel ve toplu iş hukukundan doğan hakları ve işleyişini kavratmak. 3- Sosyal Güvenlik Hukukunu ,Güvenlik kurumlarınıve işleyişlerini kavratmak.
Dersin Amacı Sanayileşmesi gelişen ülkemizde işçi ve işveren ilişkileri , çalışma hayatındaki sürekli değişimleri,iş güvence yasası ve sosyal güvenlik alanındaki yasaları ve çalışma hayatının işleyiş prensiplerini kavratmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İş Hukukunun Tanımı, Yeri, Tarihsel Gelişimi ve Kaynakları
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların ilgili bölümleri
2 İş Hukukunun Temel Nitelikleri
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların ilgili bölümleri
3 İş Hukukunun Temel Kavramları
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların ilgili bölümleri
4 Bireysel İş Hukuku
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların ilgili bölümleri
5 İşkanunun Kapsamı
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların ilgili bölümleri
6 İş Sözleşmeleri
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların ilgili bölümleri
7 İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların ilgili bölümleri
8 Ücret
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların ilgili bölümleri
9 Çalışma Süreleri ve İzinler
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların ilgili bölümleri
10 İş Sözleşmesinin Feshi ve Tazminatlar
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların ilgili bölümleri
11 Toplu İş Hukuku, Sendikalar Hukuku
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların ilgili bölümleri
12 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların ilgili bölümleri
13 Sosyal Güvenlik Hukuku
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların ilgili bölümleri
14 Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Diğer Sosyal Güvenlik Kurumları
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların ilgili bölümleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 0
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 0
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 0
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 0
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 0
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 0
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Gürbüz Erdoğan Detay Yayıncılık
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)