Ders Adı Gözlük Camı ve Çerçevesi Üretimi Teknolojileri
Ders Kodu OPT-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Marka kavramını, markalaşmanın geçmişten günümüze geçirdiği evreleri ve günümüzde markalaşmanın anlam ve önemi kavranır. 2-Günümüzde uygulanan markalama stratejilerini ve markalama kuralları kavranır. 3-Marka ismi seçimi, farkındalık yaratma ve marka bağlılığı oluşum şekilleri kavranır. 4-Marka imajı oluşturma, konumlandırma ve bütünleşik pazarlama karmasının marka oluşturmadaki işlevi kavranır. 5-Marka tescili ve hukuksal koruma ile ilgili gerekli bilgileri edinir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Marka ve markalaşma, marka stratejileri, marka imajı ve konumlandırma, markalama kuralları ve marka ile ilgili hukuksal düzenlemeler konularında gerekli bilgi, örnek ve uygulamalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Marka kavramını, markalaşmanın geçmişten günümüze geçirdiği evreleri ve günümüzde markalaşmanın anlam ve önemini kavramak. 2-Günümüzde uygulanan markalama stratejilerini ve markalama kurallarını kavramak. 3-Marka ismi seçimi, farkındalık yaratma ve marka bağlılığı oluşum şekillerini kavramak. 4-Marka imajı oluşturma, konumlandırma ve bütünleşik pazarlama karmasının marka oluşturmadaki işlevini kavramak. 5-Marka tescili ve hukuksal koruma ile ilgili gerekli bilgileri edinmek.
Dersin Amacı Uygulamada karşılaşılan marka stratejilerinin kavranması, markalaşma kurallarının öğrenilmesi, marka imajı, konumlandırma kavramlarının öğrenilmesi ve marka tescili ve hukuksal koruma konularında bilgilendirme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Marka kavramı, markalaşmanın tarihsel gelişimi, markanın önemi, sağladığı yararlar, günümüz pazarlamasında marka anlayışı.
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
2 Marka ligleri, marka oluşturma kararı, gerekli önkoşullar, olası marka stratejileri.
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
3 Markalama kuralları: Yayılma, daralma, tanıtım, reklam, kelime ve referans kuralları; Açıklamalar, örnekler.
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
4 Markalama kuralları: Kalite, kategori, isim, genişlemeler, arkadaşlık ve jenerik kuralları; Açıklamalar, örnekler.
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
5 Markalama kuralları: Şirket, alt marka, kardeşler, biçim ve renk kuralları; Açıklamalar, örnekler.
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
6 Markalama kuralları: Sınırlar, istikrar, değişim, ölümlülük ve tekillik kuralları; Açıklamalar, örnekler.
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
7 Marka ismi seçimi, farkındalık yaratma, ,farklılık yaratma teknikleri.
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
8 Marka, ambalaj ve grafik tasarım ilişkisi; tasarım, renkler, etiketler.
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
9 Marka, ambalaj ve grafik tasarım ilişkisi; tasarım, renkler, etiketler.
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
10 10 Marka-tüketici iletişimi, marka değerliliği, marka bağlılığı, marka bağlılığı oluşum süreçleri, önemi.
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
11 Marka bileşenleri, marka imajı, marka kimliği, marka kişiliği kavramları.
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
12 Bütünleşik pazarlama iletişimi; Marka, reklam, halkla ilişkiler ilişkisi.
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
13 Konumlandırma: Konumlandırma süreci, konumlandırma stratejisinin seçimi, yeniden konumlandırma.
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
14 Marka tescili ve hukuksal koruma.
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 0
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 0
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 0
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 0
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 0
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 0
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 8 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu [1] Nedim BAYUK,” Hizmet Pazarlaması ve Müşteri Tutma", Makale, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Urfa,t.y. [2] İçöz, “Hizmet Pazarlaması”, Turhan , Ankara,2005, S.1-6 [3] İçöz, s.1-6 [4] İçöz, s.35 [5] KIRCOVA İ.”Pazarlama Ders Notları”, Maltepe Üniversitesi,İstanbul,2009 [6] KILIÇASLAN Ali,” Pazarlama ilkelerine Göre Görsel-İşitsel Arşiv Malzemelerinin Pazarlanması, Yapı Kredi Tarihi Arşiv Müzesi Örneği”,Yüksek Lisans Tezi,Marmara.Ü.İstanbul,2007 [7] Ecer H. Ferhat ve Canıtez M,”Pazarlama ilkeleri teori ve yaklaşımlar”,Gazi,Ankara,2004 [8] İçöz, s-37 [9] İçöz, s-41 [10] Tatlıdil Rezan, “Marka Yönetimi”, Ders notları,Maltepe Ü., İstanbul, 2009, Bölüm -1 [11] Tatlıdil Bölüm-1 [12] Taşkın Çağatan ve Akat Ömer, “Marka ve Marka Stratejileri”, Alfa Aktüel, Bursa, 2008, s-125 [13] Taşkın ve Akat, s-140-141 [14] Büyük Sedef Seçkin, “Marka Gerçek Gücü”, makale, Capital dergisi, 2001.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)