Ders Adı Davranış Bilimleri
Ders Kodu OPT-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları tanır. 2.Davranış bilimlerinin alanına giren temel ve diğer bilim dallarını öğrenir. 3,Davranış bilimlerinin uygulamadaki yerini ve davranış yaklaşımlarını öğrenir. 4.Algılamayı,algılamanın davranışlar üzerindeki etkilerini ve önemini kavrar. 5.Öğrenmeyi ve öğrenme kuramlarının örgütlerde uygulanmasını kavrar. 6.Kişilikle ilgili kavramları ve kişiliklerin ayrımını yapabilmeyi öğrenir. 7.Güdülenme ve güdülemenin insan davranışları üzerindeki etkisini kavrar. 8.Lider ve yönetici kişilikleri tanıtmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış Bilimlerinin kapsamına giren bilim dalları. Örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Davranış bilimlerinin uygulamadaki yeri. Davranış Yaklaşımları. Bireysel Temel Davranış Modeli. Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar. Davranış düzlemi. Statü ve rol davranışları. Sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. İnsanlar arası iletişim. Gruplar. Kültür. Algılama: Algılamanın tanımı, oluşum süreci ve organizasyonu, algılamayı etkileyen faktörler, algılamada bireysellik ve algılama hataları, algılamanın davranışlar üzerindeki etkileri, algılama yeteneğinin geliştirilmesi. Öğrenme: Öğrenmenin mahiyeti ve tanımı, öğrenmenin aşamaları, öğrenme kuramları, öğrenme ilkeleri, davranışsal öğrenme kuramlarının örgütlerde uygulanması. Kişilik ve Benlik: Kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, benliğin gelişimi ve önemi. Tutumlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları tanıtmak. 2.Davranış bilimlerinin alanına giren temel ve diğer bilim dallarını öğretmek. 3,Davranış bilimlerinin uygulamadaki yerini ve davranış yaklaşımlarını öğretmek. 4.Algılamayı,algılamanın davranışlar üzereindeki etkilerini ve önemini kavratmak. 5.Öğrenmeyi ve öğrenme kuramlarının örgütlerde uygulanmasını kavratmak. 6.Kişilikle ilgili kavramları ve kişiliklerin ayrımını yapabilmeyi öğretmek. 7. Güdülenme ve güdülemenin insan davranışları üzerindeki etkisini kavratmak. 8. Lider ve yönetici kişilikleri tanıtmak.
Dersin Amacı Öğrencilerin gündelik insan ilişkilerinde ve müşteri ilişkilerinde insan psikolojisini ve davranışlarını çözümleyerek oluşan ve gelişen durumlar karşısında yeni tutum ve davranışlar sergilemesini sağlatmak, böylece sağlıklı iletişim kurulabileceğini öğretmek amaçlanmıştır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
2 Davranış bilimlerinin alanına giren temel ve diğer bilim dalları.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
3 İş bilimle davranış bilimi arasındaki ilişki.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
4 Davranış bilimlerinde yöntem.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
5 Davranış ve bireysel davranış modeli.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
6 Öğrenme ve öğrenme kuramları.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
7 Öğrenme türleri.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
8 Algılama
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
9 Kişilik, Kişilik oluşumu ve gelişimi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
10 Kişilikle ilgili yaklaşımlar.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
11 Güdülenme
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
12 Gruplar ve davranışı
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
13 Liderlik
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
14 Tutumlar
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 0
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 0
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 0
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 0
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 0
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 0
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Davranış Bilimleri,Şerif ŞİMŞEK,Tahir AKGEMCİ,Adnan ÇELİK,Gazi Yayınevi Cüceloğlu, D.(1997), İnsan ve Davranışı.İstanbul: Remzi Kitabevi
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)