Ders Adı İş Etiği
Ders Kodu OPT-216
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Doğru ses ve nefes sayesinde doğru sesler çıkarabilir. 2) Türkçe nin ses özelliklerini bilerek bu sesleri doğru çıkarabilir. Sesli harflerin söyleniş özelliklerini bilerek doğru telaffuz edebilir. 4-Tonlama ve vurguları doğru ve zamanında sese yükleyebilir. 5-Duygusal ve akılcı anlatıma hakim olur. 6-Beden dili ile etkili konuşmayı destekler. 7-Topluluk önünde ve kamera karşısında güzel ve etkili konuşabilir. 8-Resmi ve sosyal protokol kurallarına göre sunum teknikleri yapar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Derste doğru ses ve nefes alıştırmaları yapılarak , Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları incelenecek , tonlama,vurgu, artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup üzerine alıştırmalar yapılacak, beden dili, kişisel imaj ve resmi ve sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma alıştırmaları yapılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Doğru ses ve nefes sayesinde doğru sesler çıkarmak. 2-Türkçe nin ses özelliklerini bilerek bu sesleri doğru çıkarmak. 3-Sesli harflerin söyleniş özelliklerini bilerek doğru telaffuz etmek. 4-Tonlama ve vurguları doğru ve zamanında sese yüklemek. 5-Duygusal ve akılcı anlatıma hakim olmak. 6-Beden dili ile etkili konuşmayı desteklemek. 7-Topluluk önünde ve kamera karşısında güzel ve etkili konuşabilmek. 8-Resmi ve sosyal protokol kurallarına göre sunum teknikleri yapabilmek.
Dersin Amacı Türkiye Türkçesinin ses özelliklerini doğru kullanabilme, doğru tonlama ve vurgu yapabilme bilgi ve becerilerini öğretmek ikili iletişimlerde ve topluluk önünde etkin ve güzel konuşma özelliğini kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Diksiyon nedir? Tanımı ve önemi. Fonetik nedir? Tanımı ve önemi. Dil , lehçe, ağız, şive tanımları ve örnekler.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitap ve diğer görüntülü, sesli kaynaklardan yaralanma.
2 Doğru nefes alma kuralları. Diyaframdan ses alma öğretileri. Ses ve nefes alıştırmaları. Uygulama
  Ön Hazırlık: Kaynak kitap ve diğer görüntülü, sesli kaynaklardan yaralanma.
3 Konuşma sırasında sıkça yapılan hatalar. Yanlış nefes. Aşırı heyecan ve korku. Hazırlıksız olmak ve telaş. Kekeleme, aşırı yavaş veya hızlı konuşma. Bu sorunların çözümleri ve alıştırmalar .
  Ön Hazırlık: Kaynak kitap ve diğer görüntülü, sesli kaynaklardan yaralanma.
4 Türkçede fonetik kurallar. Büyük ünlü, küçük ünlü uyumu, ses benzeşmeleri, ünlü türemesi ve düşmesi. Örnek kelime ve alıştırmalar.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitap ve diğer görüntülü, sesli kaynaklardan yaralanma.
5 A E ve I- İ sesli harflerinin telaffuzu ve dikkat edilecek noktalar. Tekerleme alıştırmaları. Sesli harflerin telaffuzunda en çok yapılan yanlışlar. Örnekler ve alıştırmalar .
  Ön Hazırlık: Kaynak kitap ve diğer görüntülü, sesli kaynaklardan yaralanma.
6 O-Ö-U- Ü sesli harflerinin telaffuzu ve dikkat edilecek noktalar. Tekerleme alıştırmaları. Sesli harflerin telaffuzunda en çok yapılan yanlışlar. Örnekler ve alıştırmalar .
  Ön Hazırlık: Kaynak kitap ve diğer görüntülü, sesli kaynaklardan yaralanma.
7 Sessiz harflerde dikkat edilmesi gerekenler. Sorunlu harfler s, z, r alıştırmaları. Örnekler ve alıştırmalar.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitap ve diğer görüntülü, sesli kaynaklardan yaralanma.
8 Türkçede okunuşları yazılışından farklı kelimeler ve telaffuzları. Örnekler ve alıştırmalar.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitap ve diğer görüntülü, sesli kaynaklardan yaralanma.
9 Sesli ve görüntülü örnek konuşma dinleme ve tekrar etme.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitap ve diğer görüntülü, sesli kaynaklardan yaralanma.
10 Vurgu nedir? Tanımı. Vurgu çeşitleri. Hece vurgusu. Cümle vurgusu. Anlam ayırıcı vurgu. Örnekler ve alıştırmalar.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitap ve diğer görüntülü, sesli kaynaklardan yaralanma.
11 Ulama ve ulama çeşitleri. Ulamanın olması ve olmaması gereken yerler. Tonlama. Örnekler ve uygulamalar.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitap ve diğer görüntülü, sesli kaynaklardan yaralanma.
12 Etkili ve güzel konuşma için ön hazırlık. Bilimsel donanım. Stres ve zaman yönetimi. Beden dili. Kişisel bakım ve zarafet.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitap ve diğer görüntülü, sesli kaynaklardan yaralanma.
13 Topluluk önünde ve mikrofonda konuşma kuralları. Selamlama, sunuculuk ve takdim.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitap ve diğer görüntülü, sesli kaynaklardan yaralanma.
14 Medyada en çok yapılan hatalara örnekler ve analiz. Örnek şiir, makale, haber okuma alıştırmaları.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitap ve diğer görüntülü, sesli kaynaklardan yaralanma.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 0
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 0
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 0
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 0
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 0
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 0
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 6 6
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Özdem, Y.(2003) Konuşma Sanatı, Diksiyon: Kariyer Şenbay, N. (2004). Söz ve Diksiyon Sanatı: YKY Taşer, S. ( 2000), Konuşma Eğitimi: Papirüs Vural, B. (2003). Doğru ve Güzel Konuşma, Fonetik, Diksiyon, Artikülasyon: Hayat GÜRZAP C, Konuşan İnsan , YKY Baltaş, A., Baltaş, Z. Bedenin Dili İletişim Becerinizin Anahtarı, Sessiz Diliniz: Remzi HEPÇİLİNGİRLER F,( 20002) Türkçe Off YKY
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)