Ders Adı Çevre Koruma
Ders Kodu OPT-219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. ÇED Yönetmeliği’nin uygulama gerekçelerini kavramak, 2. ÇED Yönetmeliği’nin uygulama aşamalarını bilmek, 3. Disiplinlerarası çalışmaların gereksinimlerinin farkına varmak, 4. ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamanın aşamalarını bilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Farklı ekollere göre çevre kavramı, ekosentrik ve antroposentrik yaklaşım, ekolojinin yöntemi ve temel ilkeleri, birey-çevre etkileşiminin sınırları, yaşam kalitesi, refah kavramı, yaşam biçimi, yaşam standardı, mekan bakımından çevre, mimari çevre, çevresel uygunluk kavramı, çevresel temel öğeler ve insanın bunları etkileme gücü, kalabalık, gürültü, tüketim ve ihtiyaçlar, tüketim kültürü, endüstriyel dünya görüşü.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin hedefi, aşağıda bahsedilen öğrenme çıktılarını oluşturacak bilgi ve beceriyi öğrenciye kazandırmaktır.
Dersin Amacı Bir projenin gerçekleşmesinden önce çevreye yapacağı etkilerin irdelendiği ve alınması gereken önlemlerin belirlendiği çevresel etki değerlendirmesi raporunun hazırlanması konusundaki bilginin verilmesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin aşamalarını öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 ÇED kavramı, ÇED Yönetmeliği hakkında genel bilgi
2 ÇED sürecinin ana ilkeleri
3 ÇED Yönetmeliği’nin kapsamlı incelenmesi: Yönetmeliğin amacı, kapsamı ve tanımlar
  Ön Hazırlık: 1-ÇED Yönetmeliği (26939 sayılı ve 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği) 2-Örnek Proje Tanıtım Dosyası
4 ÇED Yönetmeliği’nin kapsamlı incelenmesi: Genel hükümler, ÇED uygulama yöntemi
  Ön Hazırlık: 1-ÇED Yönetmeliği (26939 sayılı ve 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği) 2-Örnek Proje Tanıtım Dosyası
5 ÇED Yönetmeliği’nin kapsamlı incelenmesi: ÇED uygulama yöntemi
  Ön Hazırlık: 1-ÇED Yönetmeliği (26939 sayılı ve 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği) 2-Örnek Proje Tanıtım Dosyası
6 ÇED Yönetmeliği’nin kapsamlı incelenmesi: Seçme-Eleme kriterleri uygulama yöntemi, izleme ve kontrol
  Ön Hazırlık: 1-ÇED Yönetmeliği (26939 sayılı ve 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği) 2-Örnek Proje Tanıtım Dosyası
7 Yeterlik Tebliği, örnek Proje Tanıtım Dosyası inceleme
  Ön Hazırlık: 1-ÇED Yönetmeliği (26939 sayılı ve 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği) 2-Örnek Proje Tanıtım Dosyası 3-Yeterlik Tebliği
8 Örnek Proje Tanıtım Dosyası inceleme
  Ön Hazırlık: 1-ÇED Yönetmeliği (26939 sayılı ve 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği) 2-Örnek Proje Tanıtım Dosyası
9 ÇED süreci kapsamındaki ilgili diğer yönetmelikler ile ÇED Yönetmeliği arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: 1-ÇED Yönetmeliği (26939 sayılı ve 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği) 2-Örnek Proje Tanıtım Dosyası 3-Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
10 ÇED süreci kapsamındaki ilgili diğer yönetmelikler ile ÇED Yönetmeliği arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: 1-ÇED Yönetmeliği (26939 sayılı ve 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği) 2-Örnek Proje Tanıtım Dosyası 3-Hava Kalitesi Kontrolü Yönetmeliği
11 ÇED süreci kapsamındaki ilgili diğer yönetmelikler ile ÇED Yönetmeliği arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: 1-ÇED Yönetmeliği (26939 sayılı ve 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği) 2-Örnek Proje Tanıtım Dosyası 3-Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
12 ÇED süreci kapsamındaki ilgili diğer yönetmelikler ile ÇED Yönetmeliği arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: 1-ÇED Yönetmeliği (26939 sayılı ve 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği) 2-Örnek Proje Tanıtım Dosyası 3-Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
13 ÇED süreci kapsamındaki ilgili diğer yönetmelikler ile ÇED Yönetmeliği arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: 1-ÇED Yönetmeliği (26939 sayılı ve 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği) 2-Örnek Proje Tanıtım Dosyası 3-Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 0
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 0
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 0
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 0
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 0
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 0
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 4 4
Sunum 1 4 4
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1-Kaya Gürkan, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Ders Notları”, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bartın. 2-Pınarlı Vedat, Salihoğlu Güray, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Dersi Ders Notları”, Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Bursa, 2007.
Diğer Kaynaklar 1-Şengül Mihriban, “Türkiye’de ÇED ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği İçerik Çözümlemesi”, Detay Yayıncılık, Ankara, 2002. 2-Uslu Orhan, “Çevresel Etki Değerlendirmesi”, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara, 1996. 3-Çevre ve Orman Bakanlığı, “ÇED Yönetmeliği (26939 sayılı ve 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği)”. 4-Bakanlığın yayınlamış olduğu ilgili diğer yönetmelikler. 5-Bilimsel ulusal bildiriler.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)