Ders Adı Sağlık Mevzuatı
Ders Kodu OPT-220
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ulusal düzeyde sağlık politikalarını bilir Sağlık politikalarını etkileyen faktörleri yorumlar Sağlık politikalarını belirleyen mevzuatı bilir Uluslar arası sağlık politikalarının; ülkemize, sağlık sistemine etkilerini yorumlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hukuk ve mevzuat, sağlık mevzuatı, sağlık mevzuatının genel olarak değerlendirilmesi, Sağlık alanındaki meslekler, sağlık hizmetlerinin sunumu, finansman, Tababet ve Şuavatı San?atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hususi Hastaneler Kanunu, Adli Tıp Kurumu Kanunu, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun, Türk Tabipleri Birliği Kanunu, Optisyenlik Hakkında Kanun, Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Sağlık Mevzuatı kavram dizileri konularını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ulusal düzeyde sağlık politikalarını hakkında bilgi sahibi olmak Sağlık politikalarını etkileyen faktörleri yorumlayabilmek Sağlık politikalarını belirleyen mevzuatı bilmek Uluslar arası sağlık politikalarının; ülkemize, sağlık sistemine etkilerini yorumlayabilmek.
Dersin Amacı Sağlık Mevzuatı dersinin amacı; ulusal ve uluslar arası düzeyde sağlık politikalarını, sağlık ve sağlık sektöründe çalışanlarla ilgili yasal düzenlemelerin incelenmesidir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 hukuk, mevzuat ve sağlık mevzuatı kavramları
2 Sağlık mevzuatı kavram dizileri
3 Sağlık alanındaki meslekler ve mesleki etik, mesleki sorumluluk
4 Tababet ve Şuavatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
5 Özel hastanelere ilişkin yasal düzenlemeler
6 Adli Tıp Kurumu Kanunu
7 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun
8 Türk Tabipleri Birliği Kanunu
9 Optisyenlik Hakkında Kanun
10 Umumihıfzısıhha Kanunu
11 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
12 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
13 Özellikle hastane ve diğer sağlık kurumlarıyla ilgili diğer yasalar ve yönetmelikler
14 Sağlık Bakanlığının teşkilat ve görevleri ile ilgili mevzuat
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 0
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 0
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 0
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 0
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 0
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 0
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 14 1 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 14 1 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Sağlık Mevzuatı Remzi Özmen Seçkin Yayıncılık Ocak 2008 / 1. Baskı / 420 Syf. Hukuk Cep Kitapları Dizisi 2)Tıp / Sağlık Hukuku Mevzuatı Prof. Dr. Hakan Hakeri, Prof. Dr. Yener Ünver, Doç. Dr. Özlem Yenerer Çakmut Seçkin Yayıncılık Nisan 2010 / 1000 Syf 3)Tıp Hukuku Prof. Dr. Hakan Hakeri Seçkin Yayıncılık Mart 2010 / 3. Baskı / 512 Syf.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)