Ders Adı Mesleki Yabancı Dil I
Ders Kodu OPT-223
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Teknik İngilizce terimleri tanıma 2) Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde ingilizce bilgisine sahip olma 3) Lojistik terim ve komutlarını takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mesleki alandaki dil becerilerinin geliştirilmesi için gerekli teknik İngilizce kelime ve gramer bilgisinin sağlanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Teknik İngilizce terimlerini tanımak 2) Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde ingilizce bilgisine sahip olmak 3) Lojistik terim ve komutlarını takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak
Dersin Amacı Teknik alanda yabancı dili kullanma becerilerini arttırmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 optik (Sothat /Atlhough/Passives)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 optik terimleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 optik ışıma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Atoms and electrical charge / have-has to be / am-is-are/Future tense
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 optikte kullanılan teknik terimler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Internet / If patterns
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Estimating Repairs (Ifso/ according to/asas)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 optik terimler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 optic difrection
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 optic difrection
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 optic difrection
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 optic difrection
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 optic difrection
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 optic difrection
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 0
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 0
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 0
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 0
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 0
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 0
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu ..
Diğer Kaynaklar [1]Technical Writing and Professional Communication for Nonnative Speakers of English (Int'l edition, 2nd edition) Huckin & Olsen, McGraw-Hill, 1991.
Materyal
Dökümanlar ...
Ödevler ...
Sınavlar ...
Materyal Diğer ...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)