Ders Adı Göz Hastalıkları
Ders Kodu OPT-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Mustafa BALCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Göz kapakları ve kapak hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur. 2)Gözyaşının özellikleri, gözyaşı yapım ve boşaltım sistemini kavrar. 3) Sklera ile ilgili temel bilgileri kavrar. 4) Uvea ve uvea hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur. 5)Optik sinir hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur. 6)En sık karşılaşılan göz yaralanmaları ve bu yaralanmalarda yapılacak acil yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İntraoküler basınç ve glokom. Görme fonksiyon bozuklukları, Optik sinir bozukluğu, Renkli görme bozuklukları, Katarakt, Afaki ve yalancı afaki, kalıtsal bozukluklar, Keratit, Konjuktivit.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Göz kapakları ve kapak hastalıkları hakkında bilgi kazandırmak. 2)Gözyaşının özelliklerinin, gözyaşı yapım ve boşaltım sisteminin kavratmak. 3)Sklera ile ilgili temel bilgileri kavratmak. 4)Uvea ve uvea hastalıkları hakkında bilgilendirmek. 5)Optik sinir hastalıkları hakkında bilgi kazandırmak. 6)En sık karşılaşılan göz yaralanmaları ve bu yaralanmalarda yapılacak acil yaklaşımlar hakkında bilgilendirmek.
Dersin Amacı Çeşitli göz hastalıkları ile ilgili bilgileri, göz ve sistemik hastalıklarla olan ilişkisini, bazı basit medikal tedavi yöntemlerini ve gözün acil durumlarını öğrenmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Göz kapakları
  Ön Hazırlık: Related resource books
2 Gözyaşı sistemi hastalıkları
  Ön Hazırlık: Related resource books
3 Konjonktiva
  Ön Hazırlık: Related resource books
4 Kornea
  Ön Hazırlık: Related resource books
5 Sklera hastalıkları
  Ön Hazırlık: Related resource books
6 Lens ve katarakt
  Ön Hazırlık: Related resource books
7 Uvea
  Ön Hazırlık: Related resource books
8 Glokom
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
9 Retina
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
10 Optik sinir
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
11 Göz hareketleri ve şaşılık
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
12 Vitreus hastalıkları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
13 Ultraviyole ve göz
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
14 Göz yaralanmaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 0
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 0
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 0
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 0
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 0
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 0
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 0
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 0
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 0
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Erol, Nazmiye, Göz Hastalıkları, Eskişehir 2005 2) Gerhard K. Lang, Göz Hastalıkları El Kitabı Atlası
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)