Ders Adı Mesleki Matematik II
Ders Kodu BET-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 4-Tamer Tokgöz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İki Bilinmeyenli ve üç lineer denklem sistemlerini yok etme metodu ile çözer, çözümü grafiksel olarak ifade eder. Bir doğrunun eğimini tanımlar 2) Matris kavramını tanımlar, matris çeşitlerini öğrenir. (kare matris, birim matris, sıfır matrisi gibi.) 3) Matrislerde toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini yapar 4) Bir fonksiyonun, bir nokta civarındaki davranışını inceler. 5) Bir noktadaki limiti, bu noktaya sağdan ve soldan yaklaşan değerle bulur. 6) Fonksiyonun bir noktadaki limiti ile bu noktadaki değeri arasındaki ilişkiyi karşılaştırır. 7) Limit alma kaidelerini öğrenir. 8) Türevin tanımını ve türev alma kurallarını öğrenir. (xn, sinx, cosx, lnx, ex gibi fonksiyonların türevlerini bilir ve kullanır. 9) Türevin fiziksel anlamda hızı, geometrik anlamda eğimi ifade ettiğini bilir, hız ve ivme ile ilgili problemler çözer. 10) Toplam, çarpım ve bölüm halindeki fonksiyonların türevini alır. 11) Fonksiyonun grafiğine herhangi bir noktadaki teğet olan doğrunun eğimini ve denklemini bulur. 12) İntegral hesabının, diferansiyelin tersi olduğunu kavrar, Belirsiz integral hesabı için genel kuralları öğrenir. 13) İntegralde; değişken değiştirme ve kısmı integrasyon metodunu öğrenir, Rasyonel integralleri, basit kesirlere ayırma metodu ile hesaplar. 14) Belirli integrali tanımlar. Belirli integralin özelliklerini öğrenir, 19. Dönel cisimlerin hacmini hesaplar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, Limit ve Süreklilik, Türev ve Uygulamaları, İntegral ve Uygulamaları, Diferansiyel Denklemler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Meslek derslerindeki Matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlayabilme.
Dersin Amacı Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturabilme.
WorkPlacement Sınıf
Hafta Konular  
1 Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler
2 Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler
3 Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler
4 Limit ve Süreklilik
5 Limit ve Süreklilik
6 Türev ve Uygulamaları
7 Türev ve Uygulamaları
8 Türev ve Uygulamaları
9 Belirsiz ve Belirli İntegral
10 Belirsiz ve Belirli İntegral
11 Integral ve Uygulamaları
12 Integral ve Uygulamaları
13 Diferansiyel Denklemler
14 Diferansiyel Denklemler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 (Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır 1
2 Malzeme özelliklerini bilir 2
3 Karışım tasarımı yapabilir 4
4 Agrega, beton ve/veya çimento deneylerini yapabilir, deney sonuçlarını hesaplayabilir ve yorumlayabilir 4
5 Kullanım alanına göre agrega, çimento, beton ve katkı türlerini seçebilir, sınıflandırabilir. 1
6 Deney raporlarını hazırlayabilir 3
7 Alanının gerektiği temel teknoloji, standart ve kavramları bilir 4
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 68    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] Balcı, M.”Analiz I”, Balcı Yayınları, 2001 [2] F. AYRES, Calculus Schaums Outline Series, 1979 [3] D. ÇOKER, Genel Matematik I, Detay Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)