Ders Adı Agrega Deney ve Standartları
Ders Kodu BET-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 2-Metin Davraz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Numune alma yöntemlerini ve numune almasını bilir, 2. Agreganın basitleştirilmiş petrografik tanımlamasını yapar, 3. Tane büyüklüğü dağılımı deneyini yapar, deney raporunu düzenler, 4. Diğer beton agregası deneylerini yapar, deney raporunu düzenler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Agregalardan numune alma yöntemleri, laboratuvar numunelerinin azaltılması, Basitleştirilmiş petrografik tanımlamalar,Tane Büyüklüğü dağılımı ve diğer agrega deneylerinin yapılışı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu desin hedefi öğrencinin numune alma yöntemlerini, agregadan numune alınışını, nasıl numune alındığını ve deney raporlarının düzenlenişini öğrenmesidir.
Dersin Amacı Agrega deneylerini yürürlükte olan standartlara uygun olarak öğretmektir.
WorkPlacement Sınıf, laboratuvar
Hafta Konular  
1 Agregalardan numune alma yöntemleri (TS EN 932-1) Laboratuvar numunelerinin azaltılması (TS EN 932-2)
2 Basitleştirilmiş petrografik tanımlamalar (TS 10088 EN 932-3)
3 Tane Büyüklüğü dağılımı deneyi- Eleme metodu (TS 3530 EN 933-1)
4 Deney elekleri (TS EN 933-2)
5 Tane şekli-Yassılık Endeksi Deneyi (TS 9582 EN 933-3)
6 İri agregalarda ezilmiş ve kırılmış yüzeylerin tayini (TS EN 933-5)
7 İri agregalarda kavkı içeriğinin tayini (TS EN 933-7)
8 İnce tanelerin tayini - kum eşdeğeri deneyi (TS EN 933-8)
9 İnce tanelerin tayini - metilen mavisi deneyi (TS EN 933-9)
10 Parçalanma direncinin tayini (TS EN 1097-2)
11 Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini (TS EN 1097-3)
12 Hava dolaşımlı etüvde kurutma ile su muhtevasının tayini (TS EN 1097-5)
13 Tane yoğunluğu ve su emme oranının tayini (TS EN 1097-6)
14 Donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini (TS EN 1367-1)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 (Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır 4
2 Malzeme özelliklerini bilir 4
3 Karışım tasarımı yapabilir 4
4 Agrega, beton ve/veya çimento deneylerini yapabilir, deney sonuçlarını hesaplayabilir ve yorumlayabilir 4
5 Kullanım alanına göre agrega, çimento, beton ve katkı türlerini seçebilir, sınıflandırabilir. 3
6 Deney raporlarını hazırlayabilir 5
7 Alanının gerektiği temel teknoloji, standart ve kavramları bilir 5
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 3 10 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 3 6
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Beton Agregaları Ders notu (Doç. Dr. Metin DAVRAZ, yayınlanmamış), Türk standartları.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)