Ders Adı İstatiksel Proses Kontrol
Ders Kodu BET-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Ahmet Pehlivan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Kalite, kalite güvence, toplam kalite yönetimi kavramlarını bilir, 2. Kaliteyi etkileyen faktörleri öğrenir, proses ve kontrolü kavrar, 3. istatiksel proses kontrolün kalite kontroldeki önemini kavrar, 4. Muayene ve kalite kontrolün önemini kavrar, nicel ve nitel değişkenleri öğrenir, standartlarda geçen, spesifikasyonlar ve toleransların anlamlarını bilir, 5. Kontrol sınırları ve sıfır hata konularını öğrenir örneklemeler yapar 6. Üretim, kontrol ve bakım aktiviteleri sırasında uygun istatiksel analiz yöntemlerin kullanımları hakkında bilgi edinir, 7. Proseslere hakim olma, olası proses ve urun hatalarını önleme veya yok etme yöntemleri öğrenir. 8.Bakım maliyetlerini en aza indirme, verimliliği arttırarak dengeyi sağlama konularını kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kalite, kalite güvence, toplam kalite yönetimi, kaliteyi etkileyen faktörler, proses, kontrol tanımları İstatistik, istatistiksel proses kontrol, istatiksel proses kontrolün kalite kontroldeki önemi, muayene ve kalite kontrol, nicel ve nitel değişkenler, standartlar, spesifikasyonlar ve toleranslar, üretim, kontrol ve bakım aktiviteleri sırasında uygun istatiksel analiz yöntemler, proseslere hakim olma, olası proses ve urun hatalarını önleme veya yok etme yöntemleri, bakım maliyetlerini en aza indirme, verimliliği arttırarak dengeyi sağlama yöntemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenci proses iyileştirmenin önemini, ayrıca proses izleme, ölçme ve analiz etme yöntemlerini bilir
Dersin Amacı Bu dersin amacı, proses iyileştirmesinin önemini, prosesin izleme, ölçülme ve analiz edilme yöntemlerini öğretmektir.
WorkPlacement Sınıf
Hafta Konular  
1 Kalite, kalite güvence, toplam kalite yönetimi,
2 Kaliteyi etkileyen faktörler, proses, kontrol tanımları
3 İstatistik, istatistiksel proses kontrol, istatiksel proses kontrolün kalite kontroldeki önemi,
4 İstatistik, istatistiksel proses kontrol, istatiksel proses kontrolün kalite kontroldeki önemi,
5 Muayene ve kalite kontrol,
6 Nicel ve nitel değişkenler
7 Agregalar için standartlar, spesifikasyonlar ve toleranslar,
8 Çimento için standartlar, spesifikasyonlar ve toleranslar,
9 Beton için standartlar, spesifikasyonlar ve toleranslar,
10 Üretim, kontrol ve bakım aktiviteleri sırasında uygun istatiksel analiz yöntemler
11 Üretim, kontrol ve bakım aktiviteleri sırasında uygun istatiksel analiz yöntemler
12 Proseslere hakim olma, olası proses ve urun hatalarını önleme veya yok etme yöntemleri
13 Proseslere hakim olma, olası proses ve urun hatalarını önleme veya yok etme yöntemleri
14 Bakım maliyetlerini en aza indirme, verimliliği arttırarak dengeyi sağlama yöntemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 (Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır 2
2 Malzeme özelliklerini bilir 3
3 Karışım tasarımı yapabilir 2
4 Agrega, beton ve/veya çimento deneylerini yapabilir, deney sonuçlarını hesaplayabilir ve yorumlayabilir 4
5 Kullanım alanına göre agrega, çimento, beton ve katkı türlerini seçebilir, sınıflandırabilir. 3
6 Deney raporlarını hazırlayabilir 4
7 Alanının gerektiği temel teknoloji, standart ve kavramları bilir 5
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu İşletmelerde İstatiksel Proses Kontrol (Prof. Dr. Besim Akın)
Diğer Kaynaklar Excel Uygulamalı Kalite Kontrol (Yrd. Doç. Dr. Hüdaverdi Bircan vd.)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)