Ders Adı Şantiye Tekniği ve Metraj
Ders Kodu BET-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç.Dr.Metin DAVRAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci birim fiyat, metraj ve keşif işleri, hakkediş hazırlama, geçici ve kesin kabul işleri gibi iş ve kavramları öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Birim fiyatlar,Metraj ve keşif,hakediş,Geçici ve kesin kabuller
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenciye birim fiyatları,metraj ve keşif işlemlerini, Hakediş hazırlanmasını, geçici ve kesin kabul işlemlerini öğretmektir
Dersin Amacı Öğrencileri birim fiyat hesapları,metraj ve keşif düzenleme,yapıda tutulması zorunlu defterler,geçici ve kesin kabul işlemleri hakkında bilgilendirme
WorkPlacement Sınıf
Hafta Konular  
1 Birim fiyatlar
2 Metraj ve keşfin anlamı ve türleri
3 Yapı ve metraj cetvelleri
4 Metraj özeti
5 Keşif özeti
6 Hakedişler
7 Yeşil defter ve düzenlenmesi
8 Ataşman defterleri ve düzenlenmesi
9 Fiyat farkı ve uygulamaları
10 Nakliye hesapları
11 İhzarat hesapları
12 Hakediş düzenleme
13 Geçici kabul işlemleri
14 Kesin kabul işlemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 (Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır 1
2 Malzeme özelliklerini bilir 3
3 Karışım tasarımı yapabilir 3
4 Agrega, beton ve/veya çimento deneylerini yapabilir, deney sonuçlarını hesaplayabilir ve yorumlayabilir 2
5 Kullanım alanına göre agrega, çimento, beton ve katkı türlerini seçebilir, sınıflandırabilir. 4
6 Deney raporlarını hazırlayabilir 3
7 Alanının gerektiği temel teknoloji, standart ve kavramları bilir 5
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Şantiye organizasyonu ders notları (Doç. Dr. Metin Davraz)
Diğer Kaynaklar 1;Ş.Uygur Gözü/İnşaat metraj ve Keşif işlemi kitabı/2004 Ankara
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)