Ders Adı Çevre Koruma Yöntemleri
Ders Kodu BET-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Ahmet Pehlivan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Çevre kirliliği, kaynakları ve önlenmesi konularında bilgi sahibi olur, 2- Su, hava ve gürültü kaynakları ve önlenme yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur, 3- Çevre kirliliği ile ilgili konularda yasal mevzuatlar hakkında genel bilgiye sahip olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1 Çevresel kirlenme, kaynakları ve çeşitleri 2 Su kirliliği ve su ortamlarının kirlenmesi 3 Sularda kirleticiler ve sınıflandırılması 4 Atık sular 5 Toprak kirliliği önlenmesi ve kontrolü 6 Evsel katı atıklar ve kontrolü 7 Endüstriyel katı atıklar ve kontrolü 8 Tehlikeli katı atıklar ve kontrolü 9 Hava kalitesinin tayini 10 Hava kirlenmesini önleme yöntemleri ve emisyon ölçümü 11 Gürültü kirliliği ve çeşitleri 12 Gürültü kirliliğinin belirlenmesi ve önlenmesi 13 Türkiye çevre mevzuatı 14 Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Çevre kirliliği, kaynakları ve önlenmesi konularında bilgi sahibi olur, 2- Su, hava ve gürültü kaynakları ve önlenme yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur, 3- Çevre kirliliği ile ilgili konularda yasal mevzuatlar hakkında genel bilgiye sahip olur.
Dersin Amacı Öğrencilere, çevre kirliliği ve nedenleri, su, hava ve gürültü kirliliği, katı atıklar; değerlendirme ve bertaraf yöntemleri, Türkiye çevre mevzuatı ve Avrupa Birliği Çevre Mevzuatına uyum konularının akatarılması.
WorkPlacement ....................
Hafta Konular  
1 Çevresel kirlenme, kaynakları ve çeşitleri
2 Su kirliliği ve su ortamlarının kirlenmesi
3 Sularda kirleticiler ve sınıflandırılması
4 Atık sular
5 Toprak kirliliği önlenmesi ve kontrolü
6 Evsel katı atıklar ve kontrolü
7 Endüstriyel katı atıklar ve kontrolü
8 Tehlikeli katı atıklar ve kontrolü
9 Hava kalitesinin tayini
10 Hava kirlenmesini önleme yöntemleri ve emisyon ölçümü
11 Gürültü kirliliği ve çeşitleri
12 Gürültü kirliliğinin belirlenmesi ve önlenmesi
13 Türkiye çevre mevzuatı
14 Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 (Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır 0
2 Malzeme özelliklerini bilir 0
3 Karışım tasarımı yapabilir 0
4 Agrega, beton ve/veya çimento deneylerini yapabilir, deney sonuçlarını hesaplayabilir ve yorumlayabilir 0
5 Kullanım alanına göre agrega, çimento, beton ve katkı türlerini seçebilir, sınıflandırabilir. 0
6 Deney raporlarını hazırlayabilir 0
7 Alanının gerektiği temel teknoloji, standart ve kavramları bilir 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ders kitabı, yardımcı ders kitapları ve diğer kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)