Ders Adı Maliyet Analizi
Ders Kodu BET-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Ultasonik hız cihazını kullanır, 2. Beton test çekicini kullanır, 3. Sonuçları hesaplar, yorumlar ve ilişkilendirir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1 Beton santral tiplerinin incelenmesi 2 Transmikser ve pompa ekipmanları 3 Beton santrali üretim kapasitesi ve kapasiteyi etkileyen faktörler 4 Hammadde ve sarf malzemeleri birim maliyetleri 5 Enerji ve personel birim maliyetleri 6 Bakım onarım ve amortisman birim maliyetleri 7 Kira, taşeron, nakliye maliyetleri ve beklenmeyen giderler 8 Beton maliyetlerinin faktörlere göre dağılımı istatiksel olarak analizi 9 Birim maliyetin üretim miktarına bağlı değişimi 10 Beton birim maliyetinin çıkarılması 11 Beton sınıfına göre satış fiyatının belirlenmesi 12 Eksel programı yardımıyla uygulama analizleri 13 Eksel programı yardımıyla uygulama analizleri 14 Eksel programı yardımıyla uygulama analizleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Ultasonik hız cihazını kullanır, 2. Beton test çekicini kullanır, 3. Sonuçları hesaplar, yorumlar ve ilişkilendirir
Dersin Amacı Öğrenciye tahribatsız deney yöntemlerini ve cihazların kullanımını öğretmek, sonuçları yorumlayabilmesini sağlamaktır.
WorkPlacement ....................
Hafta Konular  
1 Beton santral tiplerinin incelenmesi
2 Transmikser ve pompa ekipmanları
3 Beton santrali üretim kapasitesi ve kapasiteyi etkileyen faktörler
4 Hammadde ve sarf malzemeleri birim maliyetleri
5 Enerji ve personel birim maliyetleri
6 Bakım onarım ve amortisman birim maliyetleri
7 Kira, taşeron, nakliye maliyetleri ve beklenmeyen giderler
8 Beton maliyetlerinin faktörlere göre dağılımı istatiksel olarak analizi
9 Birim maliyetin üretim miktarına bağlı değişimi
10 Beton birim maliyetinin çıkarılması
11 Beton sınıfına göre satış fiyatının belirlenmesi
12 Eksel programı yardımıyla uygulama analizleri
13 Eksel programı yardımıyla uygulama analizleri
14 Eksel programı yardımıyla uygulama analizleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 (Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır 0
2 Malzeme özelliklerini bilir 0
3 Karışım tasarımı yapabilir 0
4 Agrega, beton ve/veya çimento deneylerini yapabilir, deney sonuçlarını hesaplayabilir ve yorumlayabilir 0
5 Kullanım alanına göre agrega, çimento, beton ve katkı türlerini seçebilir, sınıflandırabilir. 0
6 Deney raporlarını hazırlayabilir 0
7 Alanının gerektiği temel teknoloji, standart ve kavramları bilir 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ders notu (Doç. Dr. Metin DAVRAZ, yayınlanmamış).
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)