Ders Adı İş Güvenliği
Ders Kodu BET-217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatındaki kriterler ön planda tutularak işletmelerde maksimum hizmet ve üretim sürecinin planlanması ve sağlanması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1 İş ve işyeri güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları genel bilgi 2 İş güvenliğinin sosyal boyutu 3 İş güvenliği mevzuatı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü 4 İş güvenliği mevzuatı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü 5 İş sağlığı ve güvenliği kurulları, iş müfettişleri 6 İş kazaları, meydana getiren faktörler ve alınacak önlemler 7 İş yerinde meslek hastalıklarının tanımı ve oluşturan faktörler 8 Meslek Hastalıklarına karşı alınacak önlemler 9 Üretim sahalarında iş güvenliği 10 Üretim sahalarında kullanılan cihazlar için genel güvenlik önlemleri 11 İş yerinde gürültü haritasının düzenlenmesi 12 İş ortamında gazlar tozlar ve etkileri 13 Patlayıcı maddelerin taşınması, depolanması ve kullanılması hakkında iş güvenliği tedbirleri 14 İlk yardım kurtarma teknikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatındaki kriterler ön planda tutularak işletmelerde maksimum hizmet ve üretim sürecinin planlanması ve sağlanması.
Dersin Amacı Öğrencilere, iş güvenliğinin önemi, işyerinde üretim alanında iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından alınacak tedbirler, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı hakkında iş yerinde alınacak önlemler hakkında bilgi ve beceri kazandırılacaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İş ve işyeri güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları genel bilgi
2 İş güvenliğinin sosyal boyutu
3 İş güvenliği mevzuatı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü
4 İş güvenliği mevzuatı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü
5 İş sağlığı ve güvenliği kurulları, iş müfettişleri
6 İş kazaları, meydana getiren faktörler ve alınacak önlemler
7 İş yerinde meslek hastalıklarının tanımı ve oluşturan faktörler
8 Meslek Hastalıklarına karşı alınacak önlemler
9 Üretim sahalarında iş güvenliği
10 Üretim sahalarında kullanılan cihazlar için genel güvenlik önlemleri
11 İş yerinde gürültü haritasının düzenlenmesi
12 İş ortamında gazlar tozlar ve etkileri
13 Patlayıcı maddelerin taşınması, depolanması ve kullanılması hakkında iş güvenliği tedbirleri
14 İlk yardım kurtarma teknikleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 (Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır 0
2 Malzeme özelliklerini bilir 0
3 Karışım tasarımı yapabilir 0
4 Agrega, beton ve/veya çimento deneylerini yapabilir, deney sonuçlarını hesaplayabilir ve yorumlayabilir 0
5 Kullanım alanına göre agrega, çimento, beton ve katkı türlerini seçebilir, sınıflandırabilir. 0
6 Deney raporlarını hazırlayabilir 0
7 Alanının gerektiği temel teknoloji, standart ve kavramları bilir 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ders kitabı, yardımcı ders kitapları ve diğer kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)