Ders Adı Betonarme
Ders Kodu BET-226
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 4-Remzi Yaşar
Dersin Yardımcıları 4-Remzi Yaşar
Dersin Öğrenme Çıktıları Betonarmenin tanımı ve tarihi gelişimini söyler Beton sınıfları ve dayanımlarını söyler Betonarmede kullanılan çeliğin sahip olması gereken özelliklerini söyler Betonarmenin avantaj ve dezavantajlarını söyler Betonarmenin davranış ilkelerini açıklar Taşıyıcı sistemlerine göre yapı sınıflarını söyler Betonarme yapı elemanlarından döşemelerin hesabını yapar Betonarme yapı elemanlarından kirişlerin hesabını yapar Betonarme yapı elemanlarından kolonların hesabını yapar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Betonarmenin tanımı, Beton sınıfları, çelik, davranış ilkeleri, kiriş ve kolonlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Betonarmenin tanımı, Beton sınıfları, çelik, davranış ilkeleri, kiriş ve kolonlar Betonarme ve betonarmeyi oluşturan malzemelerin davranış ilkelerini kavrayabilme, Betonarme yapı elemanlarını ve davranış ilkelerini kavrayabilme, Bu elemanlardan en çok kullanılan döşeme, kiriş ve kolon gibi elemanları betonarme olarak teşkil edebilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Betonarmenin tanımı, uygulama alanları, üstünlük ve sakıncaları
2 Betonarmeyi oluşturan malzemeler, beton ve çeliğin özellikleri
3 Taşıyıcı sistem seçimi, seçimde etkili faktörler, sabit ve hareketli yük kavramları
4 Eksenel yük etkisindeki elemanlar, kolonlarla ilgili şartname hükümleri ve donatı detayları
5 Kısa kolonların hesabı
6 Narin kolonlar, moment büyütme yöntemine göre betonarme hesabın yapılması
7 Eğilme etkisindeki elemanlar, kirişler, kiriş yüklerinin belirlenmesi
8 Tek donatılı dikdörtgen kesitli kirişlerin betonarme hesabı
9 T kesitlerin betonarme hesabı, çift donatı kavramı
10 Plak döşemeler, bir doğrultuda çalışan plak döşemelerin betonarme hesabı
11 iki doğrultuda çalışan plak döşemelerin betonarme hesabı
12 Betonarme temeller, duvar altı ve tekil temellerin boyutlandırılması ve donatı hesapları
13 Sürekli ve radye temellerin teşkili, donatı yerleştirme ilkeleri
14 perdeler, perdelerin boyutlandırılması ve donatı yerleştirme ilkeleri, istinat duvarlarının tanıtılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 (Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır 2
2 Malzeme özelliklerini bilir 2
3 Karışım tasarımı yapabilir 1
4 Agrega, beton ve/veya çimento deneylerini yapabilir, deney sonuçlarını hesaplayabilir ve yorumlayabilir 2
5 Kullanım alanına göre agrega, çimento, beton ve katkı türlerini seçebilir, sınıflandırabilir. 1
6 Deney raporlarını hazırlayabilir 1
7 Alanının gerektiği temel teknoloji, standart ve kavramları bilir 4
8 5
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Kumbasar Nahit, Betonarme Yapılar, İTÜ, 1996, İstanbul, Türkiye.2- Kuyucular Adnan, Betonarme Yapılar,SDÜ İnşaat Mühendisliği, 1998, Isparta, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)