Ders Adı Lojistik İlkeleri
Ders Kodu LOJ-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Çalışma konusu hakkında birincil ve ikincil verilere ulaşma becerileri kazandırılması Kaynak taramasının nasıl yapılacağına ve ulaşılan kaynakların çalışmaya nasıl entegre edileceğine dair beceriler kazandırılması Öğrencinin mesleki alanda yönelimini ve bilgisini arttırılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrencinin dış ticaret, lojistik ve lojistik ilkeleri ile ilgili temel bilgileri alması, alanıyla ilgili detaylı bilgilerin edinilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin mesleki alanda yönelimini ve bilgisini artırmak Kaynak taramasının nasıl yapılacağına ve ulaşılan kaynakların çalışmaya nasıl entegre edileceğine dair beceriler kazandırmak Çalışma konusu hakkında birincil ve ikincil verilere ulaşma becerileri kazandırmak
Dersin Amacı Bu dersin amacı, lojistik alanının temel ilkelerinin aktarılmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dış Ticarete Genel Bakış
2 Dış Ticarette Teslim Şekilleri
3 Lojistik Kavramı Ve Gelişimi
4 Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı
5 Lojistik Terminolojisi
6 Lojistikte Temel Unsurlar
7 Lojistik Faaliyetler
8 Lojistikte Hizmet Sunumu
9 Ambalajlama
10 Elleçleme
11 Sigortalama Ve Gümrükleme
12 Paketleme Ve Stok Yönetimi
13 Tedarik Zinciri Ve Lojistik Arasındaki Bağlantı
14 genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 0
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 0
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 0
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 0
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 0
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 87    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Çancı, Halil- Erdal, Murat, Lojistik Yönetimi Ve Freight Forwarder El Kitabı 1, UTİKAD, 2003. Koban, Emine- keser yıldırır, Hilal, dış ticarette lojistik, ekin basım yayın dağıtım, 2008.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)