Ders Adı Genel Ekonomi
Ders Kodu LOJ-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 4-Bayram BAYRAÇI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Fırsat maliyeti, kıtlık, etkinlik, normatif ve pozitif iktisat gibi iktisadın temel kavramları ile ülkelerin üretim imkanlarını nasıl analiz edeceklerini öğrenebilecek. Mal ve hizmet piyasalarının işleyişini anlamak için arz ve talep modelinin nasıl kullanılacağını öğrenebilecek. Çeşitli arz ve talep esnekliklerinin nasıl hesaplanacağını, bunların mal ve hizmet piyasalarının yapısını irdelemek için nasıl kullanılacağını öğrenebilecek. Firma maliyetleri ile firma maliyetlerinin firmanın üretim yapısı ile ilişkisini öğrenmek. Firmaların üretim ve fiyatlama kararlarını nasıl oluşturduklarını öğrenebilecek. Başta tam rekabet piyasası olmak üzere, tekel, tekelci rekabet ve oligopol gibi ürün piyasalarında firmaların davranışlarını analiz edebilecek. Makro ekonominin araştırma alanını ve temel kavramları tanımlayabilecek. Makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri açıklayabilecektir. Makro ekonomiye konu olan temel referans modellerini açıklayabilecektir. Dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde para, faiz ve milli gelir değişkenleri arasındaki ilişkileri ifade edebilecektir. Toplam talep ve toplam arz modelini açıklayabilecektir. Konjontür Hareketlerini ve Konjonktür Teorilerini açıklayabilecektir. Temel sorunlardan işsizlik ve enflasyona ilişkin tanımlamaları ve yaklaşımları açıklayabilecektir. Ülkeler arasındaki ekonomik gelişme farklılıklarının nedenleri ve sonuçları hakkında ilişki kurabilecek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin başında kıtlık iktisadi sorunun temeli olarak vurgulanacak, iktisadi sistemin çözmek zorunda olduğu sorunların dökümü yapılacak ve piyasa sisteminin bu sorunların çözümünde oynadığı rol incelenecektir. Bunu takiben fırsat maliyeti kavramı ve üretim olanakları eğrisi irdelenecektir. Marjinal maliyet ve marjinal fayda kavramlarının vurgulanmasından sonra sıra mikro iktisadın standart konuları olan arz ve talep yasaları, arz ve talep esnekliği, tüketici teorisi, üretim ve maliyet teorileri, rekabet şartlarında kar maksimizasyonu varsayımı altında çalışan firma ile tekel tezat teşkil eden piyasa türleri olarak incelenecek ve bu piyasa türlerinin iktisadi refah bağlamında ne gibi sonuçlara yol açtığı belirtilecektir. Makro iktisadın temel konuları olan Makro ekonomiye genel bakış, Temel makro ekonomik sorunlar, gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesi, para ve bankacılık, para teorileri ve para politikası,Enflasyo, uluslararası iktisat, ekonomik büyüme ve kalkınma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mikro ekonominin konularını yüzeysel olarak kavramak, analiz etmek, neden- sonuç ilişkisini kurmak. Makro ekonominin konularını yüzeysel olarak kavramak, analiz etmek, neden- sonuç ilişkisini kurmak.
Dersin Amacı Bu dersin başlıca amacı öğrenciyi mikro ve makro ekonominin temel konularını orta düzeyde vermek ekonomi dersinin temel konularını analizini temel kavramları genel hatlarıyla vermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 121    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)