Ders Adı Genel Ekonomi
Ders Kodu LOJ-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR. MEHMET DUMLUPINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İktisadın temel kavramları öğrenilir. Tüketici davranışları kavranır. Piyasa kavramı bilinir. Kar maksimizasyonu amaçlayan işletmelerin yapması gerekenler öğrenilir Piyasa çeşitleri kavranır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İktisadın temel kavramlarının,tüketici davranışlarının, devletin ekonomideki rolünün, ekonominin bütününü oluşturan ekonomi mekanizmasının işleyişinin kavratılıp öğretilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İktisadın temel kavramları öğretmek Tüketici davranışları kavratmak Piyasa kavramı öğretmek Kar maksimizasyonu amaçlayan işletmelerin yapması gerekenler öğretmek Piyasa çeşitleri kavranılması Piyasa çeşitleri kavratmak
Dersin Amacı İktisadi kavramların ve iktisat tanımlarının kavranmasıyla ekonominin bütününün işleyişinin değerlendirilmesi, devletin ekonomideki rolünün, dış dünya, para, arz talep unsurların bilinmesiyle iktisadi hayatın öğrenilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel ekonomik kavramlar, kıtlık sorunu ve çözümü
2 Piyasa dengesi (Arz, talep ve fiyat, dengeye müdahale)
3 Talep ve arz esnekliği, toplam fayda
4 Tüketici dengesi
5 Üretim Teorisi
6 Üretim maliyetleri
7 Piyasalar(Tam rekabet,aksak rekabet piyasaları,faktör piyasaları)
8 Piyasalar(Tam rekabet,aksak rekabet piyasaları,faktör piyasaları)
9 Milli gelir analizi (MG hesaplanması, temel kavramlar,denge analizi)
10 Uluslar arası para sistemi
11 Tüketim harcamaları, tasarruf ve yatırım harcamaları
12 Para; tanım, fonksiyonları, sistem çeşitleri
13 Enflasyon, işsizlik, ödemeler dengesi, döviz kuru
14 Ekonomik istikrar ve büyüme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 1 14 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) DİNLER, Zeynel İktisada Giriş, Bursa Ekin Kitapevi,2009 2) PARASIZ İlker İktisadın ABC’si, Bursa,Ezgi Kitapevi,2008
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)