Ders Adı Yönetim ve Organizasyon
Ders Kodu LOJ-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Eylem Bayrakçı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Eleştirel bir tarzda yönetim kuramlarını değerlendirebilme ve sorgulayabilir Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilme ve uygulamaları değerlendirebilir. Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini anlayabilme ve çözümleyebilir Yönetimin ve yöneticiliğin değişen uygulamalarını izleyebilir. Yönetsel süreçleri kavrayabilir ve irdeleyebilir. Yönetim kuramlarını karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilir. Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler ışığında sorgulayabilme ve değerlendirip uygulayabilir. Güncel olaylara yönetsel bakış açısı geliştirebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramlar ile yönetim kuramlarını; modern öncesi dönem-modern dönem ve post modern dönem olarak inceleyebilme ve yönetimin işlevlerini ve sürecini kavrayabilmeyi içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Eleştirel bir tarzda yönetim kuramlarını değerlendirebilme ve sorgulayabilme. Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilme ve uygulamaları değerlendirebilme. Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini anlayabilme ve çözümleyebilme. Yönetimin ve yöneticiliğin değişen uygulamalarını izleyebilme. Yönetsel süreçleri kavrayabilme ve irdeleyebilme. Yönetim kuramlarını karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilme. Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler ışığında sorgulayabilme ve değerlendirip uygulayabilme. Güncel olaylara yönetsel bakış açısı geliştirebilme.
Dersin Amacı Yönetim ve organizasyon bilgisini sahip olup, güncel işletme yöneticiliği uygulamalarını yakından izleyebilecek beceri ve yetenekleri geliştirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş ve Temel Kavramlar: Yönetim ve Yönetici Yönetim Düzeyleri ve Yönetimin Diğer Bilimlerle İlişkisi Yönetimin İşlevleri: Planlama
2 Yönetim Düzeyleri ve Yönetimin Diğer Bilimlerle İlişkisi
3 Yönetimin İşlevleri: Planlama
4 Yönetimin İşlevleri: Organizasyon
5 Yönetimin İşlevleri: Yöneltme
6 Yönetimin İşlevleri: Eşgüdümleme
7 Yönetimin İşlevleri: Denetleme
8 Yönetim Kuramları: Modern Öncesi Yönetim Kuramı I ( Klasik Yönetim Kuramı)
9 Yönetim Kuramları: Modern Öncesi Yönetim Kuramı II (Neo-Klasik Yönetim Kuramı)
10 Yönetim Kuramları: Modern Yönetim Kuramı
11 Yönetim Kuramları: Post-Modern Yönetim Kuramı
12 İletişim ve Karar Verme
13 Liderlik ve Motivasyon
14 Genel Değerlendirme: Yönetim ve Organizasyonun İşletmecilik Açısından Önemi ve Örnek Olaylar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 2
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 2
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 1
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 1
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 1
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 1
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar (1) Şimşek, M. Şerif ve Çelik, Adnan ( 2009 ), Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Akademi Yayınları, Konya. (2) Koçel, Tamer (2003), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, İstanbul. (3) Özalp, İnan ( 2006), İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Eskişehir.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)