Ders Adı Ekonomi
Ders Kodu LOJ-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Alperen Albayrak
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Ekonominin kapsamı ve ekonomideki temel kavramlar hakkında bilgiye sahip olma 2.Ekonomik sistemleri tanıma 3. Arz ve talep ilişkisini anlayabilme 4. Üretim ve Tüketim teorilerinin çalışma mantığını anlama 5. Piyasalar hakkında temel bilgilere sahip olma 6. Ekonomi biliminin gelişimini izleyebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekonomik kavramlar, ekonomi biliminin ana başlıkları, fiyat teorisi kavramı, fiyat teorisinin kapsadığı konular. Marjinal fayda, marjinal ürün kavramları, arz – talep, arz – talep kaymaları, elastikiyet kavram. Piyasalar, piyasa türleri, piyasaların işleyiş mekanizması, rekabet piyasaları, eksik rekabet piyasaları, firma gelirleri, firma maliyetleri, firma dengesi, farklı piyasa türlerinde firma dengesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ekonomi biliminin gelişimini izleyebilme
Dersin Amacı İktisat biliminin doğuşu ve gelişimini, ideal piyasa koşullarını ve bu çerçevede geliştirilmiş teorileri öğrenmek. Ekonomiyle ilgili temel kavramlar konusunda yeterli bilgi vermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İktisat biliminin amacı ve temel kavramları
  Ön Hazırlık: PEKİN T, Ekonomiye Giriş,Zeus Kitapevi,İkinci Basım ,Eylül 2005
2 Fiyat teorisine giriş
  Ön Hazırlık: PEKİN T, Ekonomiye Giriş,Zeus Kitapevi,İkinci Basım ,Eylül 2005
3 Talep ve talep fonksiyonu
  Ön Hazırlık: PEKİN T, Ekonomiye Giriş,Zeus Kitapevi,İkinci Basım ,Eylül 2005
4 Talep esnekliği
  Ön Hazırlık: PEKİN T, Ekonomiye Giriş,Zeus Kitapevi,İkinci Basım ,Eylül 2005
5 Arz ve arz fonksiyonu
  Ön Hazırlık: PEKİN T, Ekonomiye Giriş,Zeus Kitapevi,İkinci Basım ,Eylül 2005
6 Arz esnekliği
  Ön Hazırlık: PEKİN T, Ekonomiye Giriş,Zeus Kitapevi,İkinci Basım ,Eylül 2005
7 Tam rekabet piyasasında firma dengesi
  Ön Hazırlık: PEKİN T, Ekonomiye Giriş,Zeus Kitapevi,İkinci Basım ,Eylül 2005
8 Arasınav
  Ön Hazırlık: -
9 Tüketici teorisi
  Ön Hazırlık: PEKİN T, Ekonomiye Giriş,Zeus Kitapevi,İkinci Basım ,Eylül 2005
10 Üretici teorisi
  Ön Hazırlık: PEKİN T, Ekonomiye Giriş,Zeus Kitapevi,İkinci Basım ,Eylül 2005
11 Tam rekabet piyasasında firma dengesi
  Ön Hazırlık: PEKİN T, Ekonomiye Giriş,Zeus Kitapevi,İkinci Basım ,Eylül 2005
12 Eksik rekabet piyasasının ortaya çıkış nedenleri ve türleri
  Ön Hazırlık: PEKİN T, Ekonomiye Giriş,Zeus Kitapevi,İkinci Basım ,Eylül 2005
13 Tekel ve tekelci rekabet piyasasında denge
  Ön Hazırlık: PEKİN T, Ekonomiye Giriş,Zeus Kitapevi,İkinci Basım ,Eylül 2005
14 Oligopol piyasası
  Ön Hazırlık: PEKİN T, Ekonomiye Giriş,Zeus Kitapevi,İkinci Basım ,Eylül 2005
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 1
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 1
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 2
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 2
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 2
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 4
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 3
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 1
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 2
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 2
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 2
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 1
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar PEKİN T, Ekonomiye Giriş,Zeus Kitapevi,İkinci Basım ,Eylül 2005
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)