Ders Adı Tedarik Zinciri Yönetimi
Ders Kodu LOJ-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Üretim ve dağıtım sistem yapısını kavramak, İşgücü ihtiyaçlarını belirleyebilme, Tedarik zinciri planlayabilmek, Tedarik zinciri yönetebilmek, Tedarik zinciri problemlerini çözümleyebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tedarik Zinciri nedir? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir? Tedarik Zinciri süreçleri, Tedarik Zincirlerinde dağıtım ağı tasarımı, Tedarik Zincirlerinde stok planlama ve yönetimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Üretim ve dağıtım sistem yapısını kavramak, İşgücü ihtiyaçlarını belirleyebilme, Tedarik zinciri planlayabilmek, Tedarik zinciri yönetebilmek, Tedarik zinciri problemlerini çözümleyebilmek
Dersin Amacı Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedarik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak, planlı, hızlı ve esnek bir tedarik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır. Bu konuda dünya ve ülkemizde çok çeşitli teknoloji, sistem ve yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Programın amacı, söz konusu gelişmeleri içeren çağdaş lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sistemleri konularında bilgi sahibi uzmanlar yetiştirmek.
WorkPlacement kullanılmıyor
Hafta Konular  
1 Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi
2 Tedarik Zinciri Yönetiminde Temel Sorunlar
3 Tedarik Zinciri Faaliyetleri ve Maliyet Unsurları
4 Dağıtım Ağı Tasarım aşamaları ve modelleri
5 Tedarik Zincirlerinde Stok Planlama ve Yönetimi: Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
6 Birlikte Sipariş Verme Modelleri
7 Tedarik Zincirlerinde Eşgüdümün Önemi
8 Örnek olay ve öğrenci sunumları
9 Örnek olay ve öğrenci sunumları
10 Tedarik Zincirlerinde Güvenlik Stokları
11 Tedarik Ağları
12 Tedarik Zincirlerinde stok planlama
13 Örnek olay ve öğrenci sunumları
14 Örnek olay ve öğrenci sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 1
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 2
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 1
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 1
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 3
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 1
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 2
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)