Ders Adı Depolama ve Stok Yönetimi
Ders Kodu LOJ-110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Depolamanın maliyete etkisini anlayabilme. Sıfır stok ve depolamadan çalışılabilmeyi mümkün kılma. Depolamanın risklerini görebilme. Depo ve antrepo farklarını belirleyebilme. Teknolojik gelişmelerin depolamaya olan etkisini anlayabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Depo ve antrepo yönetimi. Freight forwarder ve depolama süreci. Depo performans ölçümü. Depolamada kullanılan teknikler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Depolamanın lojistik sektöründe kritik bir yere sahip olduğunu kavratmak. Depolamının maliyet kaleminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtebilmek. Depo ve antrepo kavramlarını öğretebilmek. Dünyadaki yüksek teknoloji ile uygulanan depolama sistemlerini örneklerle Türkiye'de ki uygulamalarının nasıl gerçekleşeceğini belirtmek.
Dersin Amacı Depolamanın lojistik sektöründeki öneminin benimsetilmesi.
WorkPlacement kullanılmıyor
Hafta Konular  
1 Depo yönetimi tanımlanması ve uygulama alanlarının belirtilmesi.
2 Antrepo yönetimi tanımlanması ve uygulama alanlarının belirtilmesi.
3 Freight forwarder ve depolama sürecinin anlatılması.
4 Antrepo tiplerinin gösterilmesi.
5 Depo yönetiminde üretkenlik ve performansın ölçülmesi
6 Depo yönetmeliğinin yasalarda belirtilen şekliyle gösterilmesi.
7 Gümrük Kanununda antrepo rejimi.
8 Depolamada ambalajın nasıl yapılması gerekliliği
9 Depolamada yükleme ve boşaltma sürecindeki riskler.
10 Depolamada kullanılan araçlar
11 Yüklemede kullanılan semboller ve işaretlemeler.
12 Otomatik tanımlama sistemleri
13 EAN-UCC ve Bar-Kod Sistemleri
14 Örnek olay çözümü.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 0
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 0
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 0
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 0
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 0
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)