Ders Adı Ulaştırma Sistemleri
Ders Kodu LOJ-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Yasemin Bayram Gökçe
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ulaştırma sistemlerini tanıma AB?deki ulaştırma sistemlerini ve ulaştırma politikalarını öğrenme Türkiye?de ulaştırma sistemlerini ve ulaştırma politikalarını öğrenme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ulaştırma sistemlerinin ve politikalarının tanıtılması. Türkiye?deki , dünyadaki ulaştırma sistemlerinin ve politikalarının karşılıklı analizinin yapılarak kavratılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ulaştırma sistemlerini tanımak AB?deki ulaştırma sistemlerini ve ulaştırma politikalarını öğrenmek Türkiye?de ulaştırma sistemlerini ve ulaştırma politikalarını öğrenmek
Dersin Amacı Ulaştırma sistemlerini, Türkiye?deki ve dünyadaki ulaştırma politikalarını öğrenerek ulaştırmayı yorumlayabilme becerisini kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ulaştırma sistemlerine giriş
2 Ulaştırma sistemlerini belirleyen unsurlar
3 Ulaştırma politikaları ve ulaştırmanın fonksiyonları
4 Ulaştırma sektöründe fiyat unsuru ve yatırımlar
5 Ulaştırma sektöründe alt sistemler
6 AB?de ulaştırma sistemleri
7 AB? de uygulanan ulaştırma politikaları
8 TR? de ulaştırma sistemleri
9 TR?de uygulanan ulaştırma politikaları
10 TR? de ulaştırma ve turizm ilişkisi
11 Taşıma servis ağları ve organizasyonu
12 Durak ve park alanı planlaması
13 Genel değerlendirme soru-cevap
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 0
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 0
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 0
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 0
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 0
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 14 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ulaştırma Sistemleri ve Politikaları,Cem Saatçioğlu,Gazi Kitapevi,2006
Diğer Kaynaklar Ulaştırma Sistemleri ve Politikaları,Cem Saatçioğlu,Gazi Kitapevi,2006
Materyal
Dökümanlar Ulaştırma Sistemleri ve Politikaları,Cem Saatçioğlu,Gazi Kitapevi,2006
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)