Ders Adı Mesleki İngilizce I
Ders Kodu LOJ-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Teknik İngilizce terimleri tanıma 2) Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde ingilizce bilgisine sahip olma 3) Lojistik terim ve komutlarını takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mesleki alandaki dil becerilerinin geliştirilmesi için gerekli teknik İngilizce kelime ve gramer bilgisinin sağlanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Teknik İngilizce terimlerini tanımak 2) Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde ingilizce bilgisine sahip olmak 3) Lojistik terim ve komutlarını takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak
Dersin Amacı Teknik alanda yabancı dili kullanma becerilerini arttırmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Lojistik (Sothat /Atlhough/Passives)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Lojistik terimleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Lojistik te klimanın önemi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Atoms and electrical charge / have-has to be / am-is-are/Future tense
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Lojisyikte kullanılan teknik terimler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Internet / If patterns
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Estimating Repairs (Ifso/ according to/asas)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Lojistikte depo terimleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Online shopping
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 E-ticaret terimleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Machine Translation
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Resistance /Linking words/Too + Adj. + Infinitive / Adj. + Enough + Infinitive / As + Adj. + As
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Internet
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Mechanisms / Therefore / because / but
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 5
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 4
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 4
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 5
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 4
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 4
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 4
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 3
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 81    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu ..
Diğer Kaynaklar [1]Technical Writing and Professional Communication for Nonnative Speakers of English (Int'l edition, 2nd edition) Huckin & Olsen, McGraw-Hill, 1991.
Materyal
Dökümanlar ...
Ödevler ...
Sınavlar ...
Materyal Diğer ...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)