Ders Adı Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği
Ders Kodu LOJ-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Avrupa Birliği'nin tarihsel gelişimini öğrenmek Avrupa Birliği kurumlarını tanımak Birlik içi ve Birlik dışı ülkelerle olan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmak Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini öğrenmek Türkiye'nin Birliğe uyum çalışmalarını öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği AB Tarihçesi, AB-Türkiye ilişkileri, AB?nin Politikaları, Türkiye?nin Mevcut Ekonomik Yapısının Analizi, AB-Türkiye İlişkileri Son Gelişmeler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Avrupa Birliği'nin tarihsel gelişimini öğrenmek Avrupa Birliği kurumlarını tanımak Birlik içi ve Birlik dışı ülkelerle olan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmak Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini öğrenmek Türkiye'nin Birliğe uyum çalışmalarını öğrenmek
Dersin Amacı Avrupa Birliği'nin tarihsel süreç içinde geçirdiği evreler, kurumları ve diğer Avrupa birliği üyesi olmayan ülkelerle ilişkilerini ortaya koymak. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini incelemek ve son yıllarda ulaştığı noktayı ortaya koymak dersin en temel amacıdır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tarihçe, Antlaşmalar, Avrupa Birliği Kurumları
2 Ekonomik bütünleşme teorileri
3 Uluslar arası ekonomik birleşmeler ve Avrupa Birliği
4 Avrupa Birliği’nde tek mali pazar yapısı
5 Avrupa para birliği
6 Avrupa Birliği’nde EURO’ya geçiş
7 Avrupa Birliği’nin kurumları
8 Avrupa birliği bütçesi
9 Avrupa Birliği’nin genişleme süreci
10 Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelerle ilişkileri
11 Ortak politikalar
12 Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri
13 Türkiye’nin tam üyeliği sorunu
14 Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinde son durum
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 2
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 2
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 2
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 2
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 2
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 5 1 5
Sunum 5 1 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Nurettin Bilici, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007. 2. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2007.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)